Home

Gravitace na merkuru

Vesmírný průvodce - Merku

Gravitace je univerzální vzájemné působení (interakce) mezi všemi formami hmoty (látka i silové pole interakcí), tedy všemi objekty, kterým lze připsat relativistickou hmotnost (klidová hmotnost přitom může být nulová) resp. jí odpovídající energii.Gravitace je jedna ze čtyř známých základních interakcí.. Gravitace mezi hmotnými objekty je působení přitažlivé Kolik bychom vážili na jiných planetách? 16.04.2009. Když v červenci 1969 (tedy téměř před 40 roky) odstartovala pilotovaná kosmická loď Apollo 11 s trojicí amerických astronautů na palubě, z nichž dva měli přistát na povrchu nejbližšího souputníka Země, hodně se hovořilo o tom, kolik budou vyslanci Země vážit po přistání na Měsíci Na rovníku je asi 9,78 m s -2, na pólech asi 9,83 m s -2, u nás přibližně 9,81 m s -2 a pro praktické výpočty používáme hodnotu 10 m s -2. Tíhové zrychlení závisí i na blízké hmotě, např. na Etně je g o 0,00292 m s -2 větší než normální hodnota nebo na nadmořské výšce - s rostoucí nadmořskou. Co je pod povrchem Merkuru? Kosmická sonda MESSENGER, která poslední čtyři roky obíhala planetu Merkur, odesílala údaje zpět na Zemi rádiovými vlnami o velice přesné energii. Gravitace planety ovšem tuto energii lehce pozměnila a to po změření na Zemi umožnilo rekonstrukci gravitační mapy do bezprecedentních podrobností

Na Zemi to způsobuje rychle otáčení elektrických proudů v železném jádru. Merkur se však kolem své osy otáčí pomalu - a tak nelze generovat elektrické proudy. Zbývá jediné vysvětlení - magnetismus Merkuru je důkazem existence obrovského železného jádra uvnitř planety Merkur Fakta a údaje : průměr : 4878 km prům. vzdálenost od Slunce : 57 910 000 km rychlost oběhu kolem Slunce : 47,89 Km/s oběh Slunce: 87,97 dnů hmotnost : 20x menší než Země prům. hustota : 5,5x více než voda povrchová gravitace : 3x menší než na Zemi teplota na povrchu : -180°C až +430°C Většina lidí a to i astronautů nikdy v životě planetu Merkur neviděla Gravitace na rovníku: Roku 1799 se objevuje první snaha odhadnout délku dne na Merkuru. Německý astronom Schröter předpokládal na základě pozorování, že jeden den na planetě trvá podobně jako na Zemi 24 hodin. Friedrich Wilhelm Bessel určil průměr planety roku 1832 na 4855 km. Gravitace na rovníku Roku 1799 se objevuje první snaha odhadnout délku dne na Merkuru. Německý astronom Schröter předpokládal na základě pozorování, že jeden den na planetě trvá podobně jako na Zemi 24 hodin. Friedrich Wilhelm Bessel určil průměr planety roku 1832 na 4855 km (současná hodnota je 4879,4 km) O mnoho. - gravitace: 0,37 násobek zemské gravitace Od jednoho svítání do dalšího uplynou na Merkuru 2 roky - za jeden pozemský rok proběhnou na Merkuru 2 svítání a západy a 4x oběhne Slunce. Povrch Merkuru se velmi podobá povrchu našeho Měsíce - je pokryt krátery, které vznikly srážkou s jinými nebeskými tělesy.

Vesmír: Merkur a Venuše - vnitřní planety sluneční

 1. Newtonův gravitační zákon Isaac Newton se domníval, že gravitace je síla, kterou vytváří každé hmotné těleso a touto silou působí na své okolí. Tělesa se navzájem přitahují dle vzorce, který se nazývá Newtonův gravitační zákon F g = G * ((m1*m2)/r 2) Gravitační konstanta G gravitační konstanta se rovná přibližně: G = 6.67×10 −11 N m 2 kg-
 2. Gravitace je přitažlivou silou mezi tělesy, je to velkolepá a tajemstvím zahalená síla, která řídí chod a pohyb veškeré hmoty ve vesmíru. Je všudypřítomná, funguje na obrovské i nepatrné vzdálenosti. Prostupuje vše, působí na tělesa napříč obrovskými vzdálenostmi a nic jejímu působení neunikne
 3. Gravitace na rovníku 3,701 m/s2 (0,377 G) Úniková rychlost 4,435 km/s Roku 1799 se objevuje první snaha odhadnout délku dne na Merkuru. Německý astronom Schröter předpokládal na základě pozorování, že jeden den na planetě trvá podobně jako na Zemi 24 hodin. Friedrich Wilhelm Bessel určil průměr planety roku 1832 na 4855.
 4. To by zdůvodňovalo relativně vysokou hustotu Merkuru. Gravitační síla na povrchu se rovná asi třetině zemské gravitace. V roce 1974 proletěla kolem Merkuru dvakrát sonda Mariner 10 a zaslala na Zemi obrázky připomínající měsíční povrch zvrásněn krátery
 5. K Merkuru byly zatím vypraveny pouze dvě americké sondy, Mariner 10 a Messenger. Důvodem je Merkurova velká oběžná rychlost okolo Slunce. Proto je velmi obtížné sondu navést na oběžnou dráhu okolo něj. Sonda Mariner 10 startovala 3. listopadu 1973 z Floridy v raketě Atlas. Jako první sonda využila gravitačního praku. 5

Proč nemá Merkur sopečné kužely? Na řešení otázky

Gravitace | Obecná relativita Trocha historie. Gravitační interakce se od všech ostatních výrazně odlišuje. Jako jediná působí na všechny částice. Toto působení má zvláštní charakter: Testovací (malá) tělesa se v gravitačním poli pohybují po stejných trajektoriích Odchylky v pohybu Merkuru vysvětlila až obecná teorie relativity, kterou v roce 1915 publikoval Albert Einstein. Dost možná by nám chování gravitace na kvantové úrovni mohlo poskytnout důležité svědectví k pochopení již zmíněné temné energie Nejbližší přítel Slunce Planeta: Merkur Střední průměr: 4 880 km Hmotnost: 0,055 násobek hmotnosti Země (0,33E+21 tun) Gravitace: 0,38 násobek gravitace na Zemi Známé měsíce: nejsou Vzdálenost od Slunce: 0,387 AU = 57,9 milionu km Rotace kolem své osy: 1407,6 hodin (58,65 dne) Doba oběhu kolem Slunce: 87,97 dne Atmosféra: kyslík, sodík, vodík Byť existence Merkuru byla. Celé jádro Merkuru tvoří asi 85 % objemu planety, zatímco u Země je to pouze 15 %. Jádro Merkuru má tak největší podíl na planetárním objemu ze všech planet ve sluneční soustavě a vědci si nejsou jistí, čím je to způsobeno

Gravitace. Zpět na: Fyzika. Gravitační síla patří mezi jednu ze čtyř základních sil (dále sem patří: silná a slabá jaderná a elektromagnetická síla). Působí na teoreticky neomezenou vzdálenost, nelze ji žádnou překážkou zeslabit (rozdíl oproti elektrické síle), ale je zároveň nejslabší základní silou. Mise k Merkuru byla pojmenována na počest Giuseppa Colomba, řečeného Bepi (po našem Pepík), italského vědce, který počátkem sedmdesátých let vypočítal, jak pomocí gravitační síly Venuše nasměrovat sondu k Merkuru a jak poté využít gravitace samotného Merkuru k navedení sondy na takovou dráhu, která ji k planetě.

Merkur :: Planet

Gravitace. Gravitace je přitažlivost mezi tělesy, jako jedna ze základních vlastností hmotných těles (těles s nenulovou hmotností).Gravitace je jedna ze čtyř základních interakcí.. Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně hmotná tělesa přitahují.Gravitační síla ubývá se čtvercem vzdálenosti od tělesa, které ho vyvolalo Malá hmotnost a tím pádem i malá gravitace mu neumožňuje udržet si hustější atmosféru, která by teplo roznášela po povrchu. Teplota je tak závislá pouze na tom, zda na vás svítí slunce nebo ne. V noci na Merkuru klesá pod -170°C, přes den naopak stoupá přes 400°C. Nikde jinde ve sluneční soustavě nejsou. Nejvýraznějším povrchovým útvarem Merkuru je přes 1400 km se táhnoucí prohlubeň Caloris Basin, která je často považována za největší kráter ve sluneční soustavě.Planeta byla navštívena zatím pouze sondami Mariner 10 v 70. letech a v prvním desetiletí 21. století sondou MESSENGER.Mariner 10 prolétl kolem planety celkem třikrát, načež odeslal na Zemi přes 2700.

Merkur :: Vesmí

Proč nejsou na Merkuru sopečné kužely? Čeští vědci našli odpověď. 16.11. | 17:29 Nepřítomnost atmosféry a slabší gravitace ovlivňuje dráhu letu částic vyvržené lávy při sopečné činnosti na Nepřítomnost atmosféry a slabší gravitace ovlivňuje dráhu letu částic vyvržené lávy při sopečné činnosti na Merkuru, proto se tam nevyskytují sopečné kužely jako na Zemi či Měsíci. Zjistil to česko-britský tým vědců, jehož výsledky publikoval časopis Geophysical Research Letters. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Geofyzikální ústav Akademie věd ČR (AV ČR) 1. Rok na Merkuru trvá pouhých 88 dní Jeden sluneční den (doba od poledne do poledne na povrchu planety) trvá stejně jako 176 pozemských dní, zatímco hvězdný den (doba 1 otočení ve vztahu k pevnému bodu) trvá 59 pozemských dní.Merkur je velmi blízko Slunci a vlivem jeho gravitace se rotace Merkuru zpomalila. Vědci předpokládají, že dříve Merkur rotoval kolem své osy.

Jsou na Zemi, Marsu nebo Měsíci. Proč ale nemůžeme doklady sopečné činnosti najít na Merkuru? Na vysvětlení daného paradoxu se zaměřil česko-britský tým vědců, který zjistil, že vlivem rozdílných podmínek by mohly vzniknout sopky s takovými tvary, jež nemají na Zemi obdoby a jsou mimo naše současné možnosti pozorování Podstatné je, že na rozdíl od Marsu by kolonie na Merkuru mohla vyrábět produkt, a tak sama živit svou expanzi již od počátku. Dostat produkty pryč z Merkuru by byl oříšek - díky levnější energii by se o to však mohly snad postarat různé formy railgunů napájených primárně elektřinou Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.Gravitační interakce je nejslabší ze základních interakcí, má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá.Nejvýznamněji tedy působí na objekty o velké hmotnosti ().Pro malé rychlosti a slabá pole se k popisu gravitační. Cesta ze země k Merkuru je ve své podstatě cestou ke Slunci. Hvězda, která představuje 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy je pochopitelně i hlavním gravitačním činitelem v ní. Jednu z největších výzev tedy pro sondu představuje obrovská gravitace Slunce, která komplikuje její navedení na stabilní oběžnou dráhu Merkuru Jeden den strávený na Merkuru trvá jako 176 dní na Zemi. Denně vznikne 275 miliónů nových hvězd. Ročně se měsíc vzdálí o 4 cm od Země. Jednoho dne se odtrhne úplně. Vzhledem ke svému naklonění trvá jedna noc na planetě Uran 21 let. Kolem Země poletuje téměř 10.000 kusů vesmírného odpadu

Poslat kosmickou sondu přímo k Merkuru - který obíhá ve vzdálenosti necelé 0.4 AU od Slunce - není tak úplně jednoduché. Stručně řečeno, využití gravitace planet šetří peníze. Mariner 10 sice prolétl kolem planety třikrát, ale ve všech případech byla Sluncem osvětlena stejná část povrchu Teplota na povrchu může během dne stoupnout na 427 °C a v noci klesnout až na -179 °C. Blízkost Merkuru ke Slunci je také důvodem, proč se o něm říká, že je rychlý a pomíjivý. Gravitace Slunce přitahuje Merkur víc než jakoukoliv jinou planetu Nejčastějším druhem sopek na Zemi jsou takzvané sypané kužele, vznikající tehdy, když sopečné plyny roztrhají magma na drobné částečky a ty se pak hromadí v blízkosti erupce a vytvářejí sopečný kužel. Tyto sopky jsou známy ze Země, Marsu či Měsíce, na Merkuru se však nevyskytují Americká vesmírná agentura NASA vyslala sondu k planetě Merkur. Stroj Messenger je po třiceti letech první sondou, která se zaměří na planetu nejbližší ke Slunci. Let potrvá sdm let. Je naplánován tak, aby využil gravitace Země a Venuše a spotřeboval tak méně paliva

Merkur - Aldebara

 1. Vědecký tým složený z českých a anglických expertů zjistil, že za absenci sopečných kuželů na Merkuru může jeho slabá gravitace a také absence atmosféry. Díky tomu totiž vyvržená láva nemůže vytvářet typické útvary, které známe ze Země
 2. Nejchladnější místa na Slunci mají 6000 stupňů Celsia. 11) Gravitace na Slunci je 28x větší než na Zemi. Člověk, který váží 70 kilogramů na Zemi, by na Slunci vážil 1960 kilogramů. 12) Staré civilizace jako Egypťané nebo Májové uznávali Slunce jako jediné božstvo
 3. Velkou výzvou je gravitace Slunce, která znesnadňuje umístění kosmické lodi do stabilní oběžné dráhy okolo Merkuru. Je tak zapotřebí ještě větší energie, než například při cestě ke vzdálené trpasličí planetě Pluto. Přímo na oběžnou dráhu Merkuru mají sondy vstoupit 5. prosince stejného roku
 4. Newtonova představa gravitace představovala na svou dobu úžasné sjednocení pozemské a nebeské mechaniky, když ukazovala, že jablka na stromě i hvězdy na obloze drží účinkem jedné a téže síly. Nicméně se Newtonovi nepodařilo objasnit, co vlastně gravitace je, jakým způsobem je tato síla zprostředkována
 5. Na Merkuru neexistuje atmosféra, takže prakticky neprobíhá žádný přenos tepla, které by kráter ohřálo. Množství ledu má tedy tendenci růst. Uvažováno kvantitativně, tímto procesem by se mohlo podle autorů studie vytvořit 10 na 13 kg ledu za 3 miliony let. Celkové množství ledu na Merkuru pak může být asi desetinásobné
 6. Na Merkuru je také značně nižší četnost velkých kráterů. Jednou z příčin odlišnosti by mohlo být 2x větší tíhové zrychlení, než je na Měsíci. Merkur nemá téměř žádnou atmosféru, protože jeho gravitace je příliš slabá, a je velice blízko Slunce, než aby ji u sebe udržel
 7. Zjistilo se, že nepřítomnost atmosféry a slabší gravitace výrazně ovlivní dráhu letu částic vyvržené lávy. Zatímco částice na Zemi doletí jen stovky metrů daleko od místa exploze, na Merkuru jsou to až desítky kilometrů. Letící částice si totiž nemusí razit cestu atmosférou

Gravitace planety ovšem tuto energii lehce pozměnila a to po změření na Zemi umožnilo rekonstrukci gravitačn Na Merkuru je sluneční den dlouhý asi 176 pozemských dní vliv na stáčení perihelia Merkuru Venuše 280,6 Země 83,6 Mars 2,6 Jupiter 152,6 Saturn 7,2 Uran 0,1 Celkem 526,7 Tab. 1 Vliv jednotlivých planet na stáčení perihelia Merkuru za století podle [25]. Prostý součet na posledním řádku je třeba chápat jen přibližně, protože se jedná o nelineární úlohu, pr

Gravitace - Wikipedi

 1. antně určuje strukturu Vesmíru. První velké úspěchy při poznání gravitace slavil Isaac Newton
 2. HANZELÍN, Zdeněk. Gravitační síla na Zemi a na Měsíci. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 14. 07. 2011, [cit. 2020-12-03]
 3. Síla gravitace Jupiteru je dvakrát silnější než na Zemi. Pokud někdo váží 36 kilogramů na Zemi, na Jupiteru by vážil 90 kg. 6. Pouze tři objekty jsou na noční obloze jasnější než Jupiter: Slunce, náš Měsíc a planeta Venuše. Když se Jupiter objeví na noční obloze, září krémově bílou barvou
 4. Program schůzek (Tradičně druhé pondělí v měsíci od 16:30 v Žitné 25. Zvané přednášky jsou označeny modře, ostatní diskusní příspěvky černě.) 2021. 12. 7. Michal Křížek (MÚ AV), Pražský orloj - kosmologický model vesmíru z 15. století 12
Obecná relativita

Jeff Greason uveřejnil v blogu TauZero stať Gravity and Health (Gravitace a zdraví), v které mj. uvádí, že (na prahu meziplanetárních pilotovaných cest a osídlovacích snah na Měsíci a Marsu) nevíme téměř nic o dlouhodobých rizicích nízké gravitace pro lidské zdraví Na Merkuru nenacházíme malé sopky kilometrových rozměrů, ačkoliv na Zemi, Marsu i Měsíci je jich nepočítaně. Objasnit záhadu napomohli i vědci z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Zjistili jsme, že nepřítomnost atmosféry a slabší gravitace výrazně ovlivní dráhu letu částic vyvržené lávy. Zatímco částice na Zemi doletí jen stovky.

Proč nejsou na Merkuru sopečné kužely? Čeští vědci našli

Mio se zaměří na průzkum magnetického pole Merkuru a bude okolo něj obíhat pro protáhlé a vyšší oběžné dráze. Společný název mise vzdává hold italskému vědci Giuseppemu Bepi Colombovi (1920-1984), jehož trajektorie využila v polovině 70. let sonda Mariner 10 pro let k Merkuru Její úkol spočívá ve studiu charakteristik Merkuru a podmínek na jeho povrchu z oběžné dráhy. Předpokládaná aktivní životnost na oběžné dráze je jeden pozemský rok. Tělo sondy tvoří hranol o rozměrech 142×185×127 cm. Celková hmotnost je 1100 kg, přibližně 600 kg z toho tvoří pohonné látky a pracovní plyny Venuše se na naší obloze vzdaluje od Slunce maximálně 47°. Dá se proto (podobně jako Merkur) pozorovat jen ve večerních nebo ranních hodinách, když se Slunce nachází pod obzorem. Na rozdíl od Merkuru se pak ale nedá přehlédnout - je to jeden z nejjasnějších nebeských objektů

Extrémní Merkur | Ábíčko

Na horké a pusté planetě je vidět hodně kráterů a mnohé z nich se jeví mělčí, než jsou krátery podobné velikosti na Měsíci. Poměrně vysoká gravitace na Merkuru pomáhá srovnávat vysoké útvary jako jsou třeba stěny kráterů · Gravitace - tento parametr nás zajímá, chceme-li se procházet po povrchu dané planety. Udává se buď v metrech za sekundu, pro Zemi pak platí hodnota 9,8 (často zaokrouhlovaná na deset) anebo v gé, tedy jednotkách pozemské gravitace Na zdánlivém úspěchu tohoto druhu pokusů byly vybudovány celé programy, které měly nahradit obecnou relativitu. Brownovy myšlenky týkající se elektrogravitace nejsou nepodobné práci Nikoly Tesly, amerického vynálezce chorvatského původu, jenž také popíral správnost relativity a věřil, že silné elektrické náboje.

Čekání na první výlet. Navzdory tomuto neúspěchu hledání sněhu ve vesmíru pokračovalo a nikoliv bez výsledku. Naději vzbuzují i další indicie. Předně, hory jsou na jiných planetách a měsících často vyšší než na Zemi a menší gravitace slibuje třeba snadnější provedení freestylových triků Zjistili jsme, že nepřítomnost atmosféry a slabší gravitace výrazně ovlivní dráhu letu částic vyvržené lávy. Zatímco částice na Zemi doletí jen stovky metrů daleko od místa exploze, na Merkuru jsou to až desítky kilometrů. Letící částice si totiž nemusí razit cestu atmosférou, vysvětluje Petr Brož, hlavní. Vědci přítomnost tohoto chemického prvku na Merkuru očekávali, ale překvapilo je, v jakém množství se zde vyskytuje. Přístroje sondy hořčík detekovaly v atmosféře Merkuru. Ta je velmi tenká, protože slabá gravitace malé planety atomy nedokáže dlouho udržet Druhý problém mělo na svém pomyslném triku také Slunce - sonda, která bude obíhat kolem planety, musí mít velice dobrou ochranu proti žáru, který na osvětlené straně Merkuru panuje. MESSENGER tak do výbavy dostal protisluneční clonu z keramické tkaniny o rozměrech přibližně 1.8×2.4 m Sopečnou aktivitu na Merkuru zřejmě nastartovala kontrakce povrchu planety, kdy se průměr tělesa snížil asi o 14 km. I to však mělo za následek silné zvrásnění a rozlámání kůry Merkuru. Podél zlomů začala na povrch vytékat láva a nebo se objevily sopečné kužely

defakto je tu řečeno že slunce na merkuru vytváří vodu. Neboli tady vidite zrod další planety. Tímto si prošel mars i naše země a časem se lidstvo, nebo jeho nástupnická civilizace se bude muset přemístit na venuši a z nej zase na Merkur a tak pořád dokola Nicméně povaha působení gravitace na ně je stejná. Gravitace a tělesná hmotnost . Pokud je první síla aplikována přímo na samotné tělo, pak druhá na jeho oporu nebo závěs. V této situaci působí elastické síly na těle vždy ze strany podpěrů a závěsů. Gravitační síly aplikované na tytéž těla se k nim chovají

Bližší pohled na povrch Merkuru odhalil, že některé z jeho kráterů mohly být vytvořeny něčím jiným než meteority, kometami či planetkami. Hlavním geologickým procesem, který ovlivnil Merkur, jsou impakty Sonda získala více než 2 700 fotografií povrchu o různém rozlišení mezi 4 km až 100 m na pixel a z nich je. Gravitace je fyzické spojení mezi prostorem a hmotou, které přesně popisuje Einsteinova geometrická teorie gravitace. Zjednodušeně řečeno, teorie uvádí, že hmota zakřivuje prostor kolem sebe a pohybuje se s ohledem na zakřivení prostoru, včetně zakřivení způsobeného jinou hmotou V kovovém jádru Merkuru je oproti ostatním terestrickým planetám soustředěno 60 % hmoty celé planety. To má za následek, že gravitace na povrchu Merkuru odpovídá gravitaci na Marsu, který má ovšem o 40 % větší průměr než Merkur. Jádro tak představuje asi 85 % poloměru Merkuru

Kolik bychom vážili na jiných planetách? Aktuality AK

Dopad tělesa z kosmu na zem se obvykle označuje jako impakt a vzniklý kráter jako impaktní kráter. Impaktní krátery jsou útvary, které vznikají dopadem velkých planetek nebo komet na povrch měsíců či planet. Všechna tělesa naší sluneční soustavy byla v průběhu svého vývoje bombardována dopadajícími tělesy. Povrchy Měsíce, Marsu a Merkuru, kde ostatní. Jednu z největších výzev představuje obrovská gravitace Slunce, která komplikuje navedení sondy na stabilní oběžnou dráhu Merkuru. Musíme tak průběžně řídit pád do Slunce, přičemž během dlouhých přeletů budou odpovídající energii poskytovat iontové motory s malým tahem Být na Marsu by byla opravdu zábava, protože tamní gravitace je přibližně třetinová v porovnání se Zemí. Mohli byste tak zvedat těžké věci a poskakovat si kolem, přičemž dny jsou podobné těm na Zemi, říká Musk. Musíme změnit stav populací na obou planetách. Na Zemi je nyní 7 miliard lidí, ale na Marsu. Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Isaac Newton, anglický matematik a fyzik 17. století, svoji gravitační teorii. Vyjádřil ji Newtonovým gravitačním zákonem: Přitažlivá síla gravitace závisí na hmotnosti a vzdálenosti těles

Připomeňme na závěr alespoň některé z nich: existence černých děr, existence gravitačních čoček, zakřivení dráhy světelných paprsků v blízkosti hmotného tělesa, strhávání časoprostoru rotujícím tělesem, stáčení perihélia Merkuru, stáčení periastra dvojhvězdné soustavy, existence gravitačních vln (zatím. Sluneční větry a obrovská gravitace planety Jupiter se spojily. Jedním či dvěma nárazy vytvořily úlomky planety. Na trosky či úlomky nacházející se blízko Slunce působily sluneční větry a právě Jupiter, který putoval primitivním slunečním systémem. A tak se podle výzkumníků z univerzity v Yale zrodila naše planeta Odhlásit se můžete kdykoliv. Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE Nepřekvapí tedy, že oběžná dráha slunci nejbližší planety, Merkuru je trochu zvláštní. Než Einstein publikoval v roce 1915 svou teorii gravitace, astronomy zaráželo, že oběžná dráha Merkuru tvoří rozetový obrazec. Teprve OTR dokázala vysvětlit dráhu Merkuru do nejmenších podrobností 10. 1995). Ze Země lze Merkur fotografovat obtížně, protože je příliš blízko Slunci. Merkur je planeta nejbližší ke Slunci a nejmenší ze všech planet. Vzhledem k pomalé rotaci Merkuru kolem vlastní osy trvá den na Merkuru dvakrát déle než oběh Slunce. Je to skalnatá planeta, posetá krátery podobně jako náš Měsíc

Věda a technika v pozadí Tíha na planetách Eduportál

Merkur je planeta nejblíže Slunce, bez atmosféry, bičovaná slunečním větrem a s povrchem rozpalovaným na stovky stupňů Celsia. Přesto je na něm voda v podobě ledu. Tento paradox se podařilo rozluštit vědcům z Georgia Tech Center for Space Technology and Research. Stejného principu, jakým vzniká voda na Merkuru, hodlají využít v přístroji, který by vyráběl vodu při. S pomocí gravitace. Podle katalogu Pařížské observatoře je v naší galaxii zaregistrováno 4 374 exoplanet, dalších 2 550 kandidátů pak čeká na potvrzení. Drtivá většina se nachází mimo sluneční soustavu, obíhají své mateřské hvězdy anebo binární soustavy. Ale existuje ještě přibližně 10 dost neobvyklých objektů

APOD: Gravitační anomálie na Merkuru

Gravitace Slunce jeho pohyb zakřivuje a zrovna v tomto případě způsobí, že cizí těleso přiletí Venuši více méně naproti. 2) Dopad cizího tělesa se odehrál v takovém směru, že má na malou chvíli tendenci uvolnit Venuši z oběžné dráhy směrem ven Zajímavé je představit si jeden den na Merkuru. Díky tomu, že nemá atmosféru, překvapilo by nás absolutní ticho, protože zvukové vlny se nemají čím nést. Díky chybějící atmosféře se také nerozptyluje světlo, takže obloha by pro nás byla stále černá, se Sluncem třikrát větším Na Galileovu práci navázala svými pracemi celá řada dalších fyziků, my se však zmíníme pouze o jednom z nich: shodou náhod se stalo, že do roka od smrti Galilea, se narodil další slavný fyzik IsaacNewton(1642-1727) Opět nezávisí na hmotnosti m ani na složení obíhajícího tělesa (univerzálnost gravitace), závisí jen na hmotnosti M gravitujícího tělesa a poloměru r, po kterém těleso obíhá (pro družici, obíhající kolem Země po nízké dráze blízko povrchu planety, činí oběhová rychlost asi 7,9 km/s - tzv V rámci Newtonovy teorie se tento jev vysvětluje gravitačním působením ostatních planet na Merkur, ale ne úplně. Stočení perihelia Merkuru o 43 vteřin za století zůstalo nevysvětleno. Přesně tuto odchylku však předpověděla Einsteinova teorie gravitace, protože Slunce podle ní strhává s sebou okolní prostor

(0,107 Zemí) Průměrná hustota 3,934 g/cm 3 Gravitace na rovníku 3,69 m/s 2 (0,376 g ) Úniková rychlost 5,027 km/s Perioda rotace 1,026 d (24,622 h) Rychlost rotace 868,22 km/h (na rovníku) Sklon rotační osy 25,19° Rektascenze severního pólu 317,681 43 Teplotní rozdíly na Merkuru jsou největší v celé Sluneční soustavě, od 90 K (-180°C) na straně odvrácené od Slunce, až po 700 K (asi 430°C) na straně vystavené slunečním paprskům. Merkur je na obloze velmi těžké spatřit, neboť vychází a zapádá blízko Slunce

Merkur: referá

Atmosféra Protože je gravitace na Merkuru slabá a jeho povrch spaluje intenzivní sluneční záření, jeho atmosféra je tenká a velmi řídká. Kolem Slunce Merkuru trvá jeden oblet Slunce. Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.Je pojmenována po římském bohu války Martovi.Jedná se o planetu terestrického typu, tj. má pevný horninový povrch pokrytý impaktními krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce nepravidelného tvaru pojmenované Phobos a Deimos Saturnův měsíc Titan je velmi zajímavé těleso - je to jediný měsíc s hustou atmosférou, dokonce hustší než Země - tlak na jeho povrchu dosahuje 1600 hPa, je tedy přibližně 1,6krát větší, než je tomu na Zemi. Na Titanu také probíhá koloběh kapaliny - kvůli nízké teplotě zde však nejde o vodu, ale o kapalné uhlovodíky, které zde tvoří celé oceány Seskupení Merkuru, Marsu, Venuše a Měsíce 12.9.2017 | Miloš Podařil. Planetám se ne nadarmo dříve říkávalo bludné hvězdy. Jejich poloha na obloze se totiž v průběhu času mění. Tu a tam se přitom stane, že některé planety se na obloze sejdou. Jedno takové planetární seskupení nastane v neděli 17. září ráno Gravitace a Stáčení perihelia Merkuru · Vidět víc » Struna. struny na harfě Struna je drát nebo vlákno, které slouží jako zdroj zvuku u strunných nástrojů, jako je například kytara, viola, harfa nebo klavír. Nový!!: Gravitace a Struna · Vidět víc » Světl

Merkur - referaty-seminarky

Na povrchu Merkuru nepozorujeme tmavé skvrny, tj. útvary příbuzné s měsíčními moři, podle čehož lze odhadnout, že kůra Merkuru neobsahuje sloučeniny železa a titanu. Dalším jedinečným úkazem na povrchu Merkuru je Caloris Basin (Pánev Tepla). Tento ohromný impaktní kráter je druhým největším ve sluneční soustavě Aktuálně na Marsu : Od 4. ledna 2004 je na Marsu další vozítko agentury NASA, jež je součástí mise Mars Exploration Rover.Koncem ledna by se k roveru Spirit měl přidat i druhý rover Opportunity. V sekci Aktuálně naleznete informace o průběhu mise a jsou zde i odkazy na pořizované snímky. Několik odkazů na weby s novými snímky Marsu naleznete v sekci Informace Už jsem četl, že výhodnější by bylo kolonizovat jeskyně na jižním pólu Merkuru - stálá teplota 20-26 stupňů, na povrchu ideální podmínky pro fotovoltaiku, pod povrchem voda. Nevýhodou je opět gravitace a nutnost být pod povrchem (ještě víc než na Marsu) gravitace 1/3 zemské Jak se liší na Merkuru strana přivrácená ke Slunci od odvrácené (kromě toho, že na odvrácené je tma)? Velkým rozdílem teplot. Jak je Merkur veliký? průměr 5000 km (zhruba 1/3 Země) Přistáli na Merkuru lidé? NE Zrcadlové dalekohledy typu Newton. Pod pojmem newton rozumíme zrcadlový dalekohled s jedním vydutým (primárním) zrcadlem a jedním rovinným eliptickým zrcátkem. Newton je nejjednodušší konstrukcí dalekohledu, navíc s velmi příznivým poměrem cena/výkon

jak vznikla Země - Vesmír - Merku

Na jeho povrchu se nachází více než 400 aktivních sopek, což z něj činí geologicky nejaktivnější těleso naší sluneční soustavy. K obřím erupcím dochází vlivem silných slapových jevů v důsledku nesmírné gravitace, kterou na tento měsíc působí planeta Jupiter Čínské robotické vozítko Nefritový králík 2 na odvrácené straně Měsíce procitlo z preventivní hibernace a obnovilo činnost. Informaci o tom přinesl oficiální účet vozítka na sociální síti Weibo 1. Na Merkuru je horko, ale zase ne příliš horko pro udržení ledu Ano, planeta, která je Slunci nejblíže, má na povrchu skutečně led. Na první pohled to zní až bláznivě, led se však nachází v trvale zastíněných kráterech, tedy v místech, kam nikdy nedopadne sluneční svit

Planety naší sluneční soustavy - CZinfoNovinky z kosmonautiky: Pátek - 10MerkurPřechod Merkuru před Sluncem 9
 • Hry restaurace.
 • 6 nemoc v těhotenství.
 • Arboretum bílá lhota.
 • Vymena karty moneta.
 • Zásah elektrickým proudem video.
 • Let balonem decin.
 • Fyziologie vypracovane otazky.
 • Českolipský deník fotbal.
 • Anonymní alkoholici ostrava.
 • Sušené sedmikrásky.
 • Tandoori masala recept.
 • Cochlear implant.
 • Austrália.
 • Baby strih.
 • Detsky domecek smoby bazar.
 • Laktační poradkyně cena.
 • Twilight saga 6 trailer.
 • Trendy google 2017.
 • Králíček felix.
 • Na křižovatce řízené světelnými signály je zakázáno:.
 • Odyssea rock.
 • Nejznámější univerzity.
 • Penbene a alkohol.
 • Bufo bufo bufo.
 • Chov prasat doma.
 • Plíseň na nehtech.
 • Korzet pod saty bez raminek.
 • Akvapar vyskov.
 • Bernard bohemian ale 0 75l.
 • Pozdrav slunci účinky.
 • Redukce xlr jack 3 5.
 • Tuberkuloza umrtnost.
 • Potkani ve zdi.
 • Akvarel painting.
 • Semily lyzovani.
 • Nejlepší letadlo na světě.
 • Clean inside program.
 • Canon canoscan 9000f mark ii cena.
 • Warcraft 3.
 • Odpuzovač pavouků kemper recenze.
 • Nashi zdraví.