Home

Keltové na našem území prezentace

Keltové na našem území - prezentace - PRO ŠKOLÁK

Keltové na našem území Created with iSpring Keltové na našem území Created with iSprin severní Itálie a naše území Keltská sídliště - oppida Keltové je stavěli na vyvýšených místech, aby se mohli bránit případným útokům nepřátel ( Stradonice ) Prezentace aplikace PowerPoint Author: x x Created Date: 12/12/2014 6:51:34 PM. Keltové na našem území Kolem roku 400 př. n. l. přišly na naše území první kmeny - Keltové. Po jednom z keltských kmenů (Bójové), vznikl nejstarší název Čech (Bohemia). Keltové byli odvážní válečníci, zdatní obchodníci a řemeslníci. Vyráběli předměty ze železa, bronzu, hlíny i skla. Vynalezli hrnčířský kruh Keltové. Stonehenge není dílo Keltů! opracované kameny stávaly dřív v prostoru oppida v řadách - tak to alespoň vypravují starousedlíci. Keltská hradiště- Opidda. Oppida na našem území. Způsob boje. Náboženství-Druidové. Platidlo. Archeologické nálezy. Boii. Autor: Jiří Filip Keltové a Germáni na našem území. DUM číslo 47090. Nová Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území. Klíčová slova: ukázky způsobu života, historie,.

Keltové • Prezentace

Keltové na našem území: Žák: - na vybraných příkladech porovnává a hodnotí způsob života a práci předků v minulosti a současnosti - pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů mezi dějí a jevy - informace o historických pramenech vyhledá v knihovnách, muzeích, encyklopediích, na internet Keltové na našem území - prezentace . CS Czech dictionary: Keltové. Keltové has 10 translations in 10 languages. Jump to Translations ; Find photos of Keltové. Free for commercial use No attribution required High quality images. 63 Free photos of Keltové. 225 215 2 Keltové na našem území prezentace Keltové Prezentace . Jedná se o prezentaci týkající se Keltů. Názorně představuje jejich rozšíření, obydlí, náboženství, způsob boje či platidla. Keltská hradiště- Opidda. Oppida na našem území. Způsob boje. Náboženství-Druidové ; Keltové na našem území

DUMY.CZ Materiál Keltové a Germáni na našem území

Keltové na našem území. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE . SKOLAKOV.E Keltové na našem území Dějiny pravěku. Pravěk. Doba kamenná Paleolit (2,5 mil. - 10 tis. před Kristem) (řecky palaios = starý; lithos = kámen) Paleolit dělíme na několik období - nejstarší, starý, střední, mladý a pozdní. V nejstarším paleolitu (2,5 mil. - 1 mil. let před Kristem) lidé používali první. Keltové na českém území. Keltové jsou nejstarším historicky doloženým národem na českém území. Západní a jižní Čechy byly součástí keltské pravlasti, jejímž těžištěm byla oblast severních Alp a horního Dunaje.Z časně keltské doby (6. − 5. století př. n. l.) pochází téměř padesát hradišť v západních, jižních a středních Čechách, která na. Bylo nalezeno malé množství bronzových předmětů, s kterými obchodovali. Keramika zde byla na podobné úrovni jako v ostatních místech, účelová, bez výraznějších ozdob. Rozdíl byl v tom, že jejich společnost byla vyspělejší. Žili v otevřených vesnicích a dokonce stavěli i hradiště- první na našem území

Keltové se jim chtěli přizpůsobit. Jsou označována za jakási předchůdce dnešních osad a měst. Šlo o opevněná sídla obehnaná hradbami. Reprezentační centra obchodu, výroby, správní a kultovní moci. Na našem území se nacházela okolo Vltavy a Berounky, zde se jedná o nedaleké Staré Hradisko Z našich zemí Keltové zmizeli těsně před koncem starého letopočtu. 1. 1. KOŘENY KELTŮ. V polovině posledního tisíciletí před Kristem se na našem území formoval lid, který jako první v této oblasti přichází do úzkých kontaktů s tehdy již historickým světem Pohled do dávné historie - Keltové na našem území. Muzeum Boskovicka 6. března 2012. Popis. Muzeum Boskovicka prochází v současné době velkou rekonstrukcí prvního patra, kde budou instalovány nové sbírkové soubory. Opravy zajistí, že vnitřní prostory budou bezbariérové, staví se i nový výtah

Na přelomu letopočtu Kelty vytlačili bojovní Germáni. Také se živili zemědělstvím, ale už uměli tvořit i skleněné poháry. V 5. století přišla neklidná doba stěhování národů a Germány vystřídali naši předchůdci Slované. Byli to první lidé, kteří se natrvalo usídlili na našem území Prezentace v MS PowerPoint slouží k výkladu tématu Keltové na našem území. Částečně se zabývá keltskou mystikou. Klíčová slova Keltové si stavěli: oppida. hradiště. Podle keltského kmene Bójů měly české země název: Agara. Bohemia. Keltové při obchodu používali: výměnný obchod. mince. Keltové byli: polyteisté (pohané) monoteisté (víra v jednoho Boha) Období Keltů na našem území trvalo asi: 400 let. 600 let. Postupně je vytlačily kmeny. Římské legie na našem území. O tom, že na našem území žili v minulosti Keltové (nebo-li Galové) ví asi téměř všichni, ale o římských táborech na našem území ví jen hrstka lidí. Napravit tento deficit chce velmi pěkná interaktivní mapa římského ležení u Olomouce

Pravěk Keltov

Během stěhování národů přes naše území přešli Keltové, Germáni a usadili se tu až Slované. Východní Slované zůstali v oblasti středního Ruska, jižní Slované na Balkánském poloostrově a západní Slované na území od Baltského moře až po Alpy, tedy i u nás Ukázka lineární keramiky. Ukázka zvoncovitých pohárů. Šňůrová keramika. Mohyla - Praha, Bílá Hora Keltové na našem území. Keltové jsou prvním národem na našem území, který byl popsán v písemných pramenech ( 4. - 5. stol. př.n.l. ). Na našem území žil jeden z keltských kmenů - Bójové ( název Bohemia ) Keltové (4. stol. p ř. n. l.) pronikali na naše území ve 4. století p řed naším letopo čtem pravd ěpodobn ě p řicházeli ze západní části st řední Evropy bylo to první obyvatelstvo na našem území, o kterém máme písemné zprávy české zem ě osídlili Bójové ( Čechy = Bohemia), slovenské oblasti osídlili Kotin Keltové na našem území . Kolem roku 400 před naším letopočtem (během doby železné) ovládli naše území Keltové. Jsou prvními obyvateli naší země, které známe nejen z archeologických vykopávek, ale i z písemných pramenů, a proto je umíme pojmenovat

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 4. ročník ZŠ / Vlastivěda / Lidé a čas / Keltové, Slované na našem území Prezentace seznamuje s prvními národy, které žily na našem území - Keltové, Germáni, Slované. Součástí prezentace je cvičení pro samostatnou práci žáků. Klíčová slov

Keltové tvořili rozvinutou společnost. Na našem území se usadil kmen Bójů. Oppida Oppidum znamenalo původně opevněné místo, chráněné valem, kamennou zdí a příkopem, zpravidla na vyvýšených místech. Již ve starších dobách měli Keltové kromě opevněných hradů svých vládců také opevněná hradiště - refugia Keltové na našem území. Výklad a procvičení učiva o Keltech. Stupeň: Základní 1. stupe Záznam virtuální konference Ve třídě i na dálku z 11. 9. 2020; 14.09. 2020. Vzdělávací portál FRED 4 - seznam tříd. Keltové byli první obyvatelé naší země, které známe podle jména a kteří také stáli u vzniku názvů řady českých řek, hor i míst. Byli zřejmě zdatní bojovníci a zároveň mysticky založení Výkladová prezentace věnující se pojmu archeologická kultura a přehledu archeologických kultur na našem území. Autor: Petr Hopfinger (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: uvede příklady archeologických kultur na našem území další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby. První zmínka o germánských kmenech na našem území se vyskytuje v římské literatuře- keltští Bójové zvítězili nad germánskými Kimbry, někde v severním sousedství Boiohema (cca 113 př. n. l.). Germáni se dobývali na keltské území poměrně dlouho. Vše ale probíhalo bez krveprolévání a násilí v podobě nepokojů

Keltové prezentace v

 1. Keltové na našem území. Výklad a procvičení učiva o Keltech. Stupeň: Základní 1. stupe Přejít na stránku. Doporučujeme. 14.09. 2020. Záznam virtuální konference Ve třídě i na dálku z 11. 9. 202
 2. Keltové na našem území. Majoritní podíl keltských kmenů žijících na našem území tvořil kmen Bójů (Bohémi), a proto se naší zemi říkalo Boiohémum (nyní různé obdoby, např. Bohemia). První písemnou zprávu o Keltech známe od řeckého autora Hekataioa z Milétu (6. - 5. století před Kristem). Germáni na našem.
 3. Keltové přišli na území dnešní Evropy již před 12 000 lety. Keltové byli rozděleni do různých kmenů, které ale spojovala jednotná kultura a podobný jazyk. Na našem území žil kmen zvaný Bojové, podle kterého byl odvozen také latinský název naší země Bohemia. Keltská společnost a její členěn
 4. Uvidíte muzea, naučné stezky, skanzeny i reálnou podobu keltské vesnice, včetně staveb, řemesel a vůbec života z období před dvěma tisíci lety, kdy na našem území žili Keltové. Keltové - velká skupina kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území.

Playlist: http://tinyurl.com/yd5nekl Keltové byli velmi zajímavý národ. Přišli na naše území asi 400 let před Kristem a znali kolo i hrnčířský kruh. Keltové první známý pravěký národ v Evropě naše území jedno z hlavních center Keltů Informace o nich z hmotných pramenů, ale i z písemných: z římské literatury Římané nazývali Kelty -Galové dnes zbytky keltských obyvatel např.na Britských ostrovec Migrace na našem území. Vývoj od poslední ledové doby. Jakub Horák. Osidlování . nebylo postupné . a . Keltové. a obsazení všech zemědělsky výhodných oblastí. Organizovaná pastva (hlídací psi), Prezentace aplikace PowerPoin

Germáni zakládají na našem území říši Markomanů. méně kulturně vyspělí než Keltové. v době stěhování národů (5. - 6. století) přišli na naše území . Slované. g. ermánská keramika. k. eltské oppidum. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Přejít na obsah stránky. Téma: Keltové, Slované na našem území Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál

(Keltové, Dějepis referát). O Keltech se dnes hovoří jako o zakladatelích evroé civilizace. Řada umělců dnes ztvárňuje keltské motivy do svých děl a jsou dokonce i hudební skupiny hrající výhradně.. Učivo a dílčí výstupy 4. ročník. Keltové na našem území Keltové na našem území — Dobré ráno, Dobré ráno Startovací dávka energie! Ranní show České televiz Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Kamenná plastika hlavy byla nalezena v těsné blízkosti významné keltské archeologické lokality (tzv Jdi na obsah Jdi na menu. Dějepis Úvod » MAPY - ČESKÉ DĚJINY » Keltové na našem území. Keltové na našem území . 31. 1. 2009. Keltové, Germáni a Slované. Nacházíme se v době železné, a na území Čech i dnešní Francie se objevili Keltové. O Keltech jsme se dozvěděli ze zápisků, které nám poskytli Římané, jeden ze slavných vojevůdců Gaius Julius Caesar, napsal knihu s názvem zápisky o válce galské ( Galové - Takto Římané nazývali Kelty), v nichž popisuje tažení proti Galum

Makedonského. Na rubu mince stojí bohyně Niké, na líci je zobrazena hlava bohyně Athény v korintské přilbě. Styl těchto napodobenin je oproti originálům určitým způsobem barbarizovány. Ražbu těchto mincí na našem území je možné předpokládat někdy v 1. polovině 3. století př. Kr Keltové jsou prvním etnikem, které na našem území pobývalo a které známe jménem. Zřejmě u nás sídlily různé keltské kmeny, včetně početného kmene Bójů, který dal naší zemi název Boiohaemum (vlast Bójů). Tento název dodnes v cizích jazycích přetrvává: Bohemie, Böhmen, Boheme Postupně také roste počet obyvatel Příčiny stěhování národů Jaké jsou příčiny stěhování národů 2. Útoky kmene Hunů Jednou z příčin stěhování národů byly také útoky některých kmenů z Asie Hlavním útočníkem byl kmen Hunů Příchod Slovanů Přibližně v 5. stol. přicházejí na naše území kmeny. V Toulkách českou minulostí jsme přicestovali do roku... ne, tak přesně to na našem rozhlasovém stroji času nastavit nedovedeme... Budeme rádi, když se trefíme aspoň do století. Takže - nařizujeme si minus 2400 let. Tedy 4. století před Kristem

Video: Keltové na našem území prezentace — keltové na našem území

PPT - Název: Národní obrození VY_32_inovace_VL5_12

Vlastivěda 4. třída :: ŠKOLÁKO

 1. Slavný keltský kmen, který sídlil na několika místech Evropy, a pravděpodobně i na našem území. Bójové nebyli největším keltským kmenem, ale předpokládá se, že platili za udatné bojovníky, a proto se jejich jméno někdy překládá jako strašní. Keltové z Galie a patřili ke konfederaci kmenů
 2. Keltové a Germáni na našem území 04.12.2010 10:01. NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ naší země, které známe jménem,byli Keltové. Vědci soudí, žeoblast střední Evropy bylakolébkou Keltů už na počátku 1. století př. Kr. Potomci Keltů dodnes žijí ve francouské Bretani a na britských ostrovech: Walesané, Irové a Skotové. Od 4.
 3. •Bóje vystřídaly na našem území germánské kmeny Markomanů a Kvádů -byli méně vyspělí, ale díky sousedství s římskou říší docházelo k velkému pokroku •Germáni žili v menších vesnicích v polozemnicích •Věnovali se hlavně chovu dobytka, železářství, kovářství, zpracování kůží
 4. Bude probráno na online hodině 2. 11. 2020. Prezentaci si prostudujte a udělejte zápis do sešitu (na konci prezentace). Pozdní doba kamenná (4300 -2000 př. n. l.) •Poslední období doby kamenné •Na našem území sídlili Keltové
 5. ce na našem území byly tzv. duhovky,

Keltové na našem území - ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

 1. Hádanky budou návodem k bližšímu poznání vašeho okolí i typem na zajímavé výlety. Možná právě tak některé z lákavých tajemství odhalíte.....celý text. co se pravděpodobně dělo na našem území. 1 2. Kam odešli Keltové? je v
 2. cí, z nichž nejznámější jsou dnes zřejmě duhovky (název podle tradované pověsti o duze, která údajně provázela jejich pozdější nálezy) a
 3. V 9. století vznikla na území českém, moravském, slovenském a maďarském Velkomoravská říše. 2. Roku 863 přišli ze Soluně Konstantin a Metoděj. Poslal jej císař Michael III. na žádost našeho knížete Rastislava (vládce Velkomoravské říše). Jejich hl. úkolem byla christianizace (šíření křesťanství)
 4. Keltové, Germáni a stěhování národů KELTOVÉ Keltové se na našem území objevili Mladší doby kamenné (laténské). Vymsleli spoustu užitečných nástrojů jako např. radlici, rotační mlýnek, kleště, nůžky, pilník a kosu. Udělali velký pokrok v zemědělství - o tom vypovídají i vynálezy
 5. Slované hledali na našem území nové pastviny pro svůj dobytek. Stavěli si osady a na obranu před nepřítelem opevněná sídliště. V . rohu stála hliněná pec. Keramiku vyráběli ručně - hrnky, misky, talíře. Nástroje . byly převážně ze dřeva. Obilí

Keltové - Wikipedi

Třeba někdy dojde na to, podívat se jestli skutečně nalezené stopy na našem území svědčí pro potvrzení teorie, že na Moravě měla vzniknout nová římská provincie. Dobové písemné prameny tvrdí, že Římané měli v plánu přičlenit část Moravy ke své říši jako součást nové provincie, nazvané Markomania Keltové, tajemný národ žijící na území Čech od 6. do 1. st. př. n. l., zanechal velké množství pozůstatků z bronzu, železa, skla, na našem území je mnoho keltských měst, vesnic či osad nebo kultovních míst. To vše se sdružení Keltoi snaží oživit, provést rekonstrukce jejich života a ukázat je.

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 4.roční

 1. Kde domov můj, kde domov můj, zpívá se v české hymně. A ti Češi, kteří s oblibou odvozují svůj pradávný původ od keltského kmene Bójů, si mohou nápěv prozpěvovat nadále. Archeolog Vladimír Salač z Akademie věd totiž upozorňuje: Není jisté, že keltští Bójové měli svou vlast na našem území, jemuž dali jméno Bohemia
 2. Přilby všech typů se používaly i na našem území, svědčí o tom nejrůznější archeologické vykopávky. Tělo bojovníků chránil kožený kabát, někdy pošitý kovovými puklicemi. Kroužková zbroj nebyla sice hojná, ale přesto se používala, jsou o tom doklady i ze zbraslavské Závisti
 3. Na základě nálezových okolností i některých užitých výzdobných prvků můžeme kamennou plastiku zařadit do mladší doby železné, kdy na našem území pobývali Keltové. Nedaleko místa objevu kamenné hlavy se rozkládal ohrazený areál interpretovaný jako privátní dvorec obývaný vysoce postaveným členem keltské.

Vítejte u Keltů! Jak se žilo tajemnému kmeni na českém území

 1. Přesuň kartičky na volné linky. Začni nejstarší dobou a pokračuj tak, jak se vyvíjela historie na našem území. Kontrola Opakování cvičení! OK . Gabriela Mikulková 2012 VL 4.roèník KELTOVÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ.
 2. Klíčová slova: Keltové, Bójové, oppidum, směnný obchod Jméno autora: Mgr. Arnoštka Březková Škola - adresa: Základní škola Úvaly, okres Praha-východ Keltové Keltové na našem území Jsme stále v pravěku, v době bronzové Na časové přímce je právě něco kolem roku 400 př.n. l A právě v tuto dobu.
 3. Keltové jako první začali na našem území vyrábět a zpracovávat sklo. Ze skla Keltové vyráběli především skleněné korále a perly, které používali jako šperky. 13.Závěr Keltové skrývají určitě ještě mnohá tajemství a ani mně se nepodařilo v této práci všechna odkrýt, pokusil jsem se zmapovat tuto část.
 4. Další charakteristikou ekonomiky je samozřejmě obchod. To, že Keltové obchodovali, je zcela jasné. S kým, to už méně. V prvé řadě mezi sebou vzájemně, jelikož území, na kterém žili bylo poměrně rozsáhlé. Za další jistě obchodovali s Římany, což je ovšem pochopitelné. Keltské umění
 5. Procházku po této lokalitě v její pravděpodobné podobě umožňuje návštěvníkům obrazová rekonstrukce na dotykové obrazovce. Výstava, která je určena jak zasvěcenému tak laickému publiku, jasně dokládá, že Keltové zanechali na našem území zásadní stopy a bezesporu významně ovlivnili náš kulturní a společenský.

Výpisky z dějepisu - Edisc

Keltové na našem území Pravěk ø 81.1% / 515 × vyzkoušeno; Slované Středověk ø 58.2% / 4503 × vyzkoušeno; Napříč časem - doba kamenná Pravěk ø 42.4% / 556 × vyzkoušeno; Pravěk Pravěk ø 53.5% / 631 × vyzkoušeno; Slované na našem území Středověk ø 75% / 556 × vyzkoušen Během několika tisíciletí se na našem území vystřídalo několik civilizací - před příchodem Slovanů zde žili Germáni, ještě před nimi Keltové. Věděli jste, že právě více než dva tisíce let stará keltská kultura položila základy mnoha našich zvyků

Historie Keltů na území České republiky - archeolog

Keltové vyráběli keramiku rostliny, které Slované používali ke tkaní látek období pravěku, ve kterém začalo zdomácňování zvířat způsob, kterým Slované vyráběli keramiku první národ, který na našem území využívá mince pojmenování naší vlasti podle kmene Bójů první období lidských dějin. Skládačka č. Aby komunity lidí jiné než české národnosti mohly nést statut národostní menšiny, musí splňovat přesně daná kritéria. Příslušníci oficiálně uznaných národostních menšin v České republice mají zákonem zajištěna určitá práva. V současné době uznává Česká republika čtrnáct národostních menšin žijících na našem území Keltové. Snad nejkrutější válečníci starověku. Celý zbytek tehdy známého světa byl zděšen jejich pochodem Evropou. Jejich hroby na našem území mluví strohou vojenskou řečí. 10. schůzka: Keltové mezi námi. Oppida. Keltská města. Oppidum.. Na většině území Irska leží louky a vřesoviště. 15% území pokrývají rašeliniště a 5% rozlohy zaujímají původní listnaté lesy. V zemi překvapivě rostou vavříny, myrty a planiky, které rostou především ve středomoří. Irská fauna už není tak bohatá, jak bývala před příchodem lidí na našem území germánské kmeny (Markomani a Kvádové) - podílely se na potlačení Keltů do pozadí (dobývaly jejich oppida) nejznámější král Markomanů - MAROBUD (1. postava našich dějin, kterou známe jménem) = MAROBUDOVA ŘÍŠE; v roce 9 n. l

Keltové na našem území :: ŠKOLÁKO

Raný středověk - 5. - 11. století = feudální společnost Znaky: období od roku 476 = pád Západořímské říše na půdě Západořímské říše se vytvořila germánská království, která navázala na tradice Římské říše = k antické kultuře přistoupily nové etnické skupiny = germánské, slovanské a arabské, které se staly nositeli středověké kultury. Prvním velkým státním útvarem po Sámově říš byla na našem území Velká Morava. Vznik Velké Moravy se datuje k roku 833 kdy se Moravskému knížectví podařilo vypudit knížete Pribinu z knížectví Nitranského (dnešní západ Slovenska)

Jak se vařilo na Biojarmarku | Lovime

Dokonce se uvádí, že na markomanském území působily i kolonie takových obchodníků. Zatím jsme sice žádné takové neobjevili, nicméně přísun římských výrobků je dosti zřetelný v hrobech nebo také na sídlištích z tehdejší doby Keltové. Podle písemných pramenů bývala sídla Bójů jednak ve středoevroém Herkýnském lese, jednak v prostoru na západě Karpatské kotliny, odkud po roce 51 př. n. l. ovládli území až k Tise. Pokračovat ve čtení. 1.3 Jak vypadáme | Jak se chtěly líbit keltské dámy? Napsal vh dne 15. únor 2006. V kategorii 1. Keltov Téma: Počátky lit. na našem území - staroslověnské písemnictví Klíčová slova: Středověk, literatura, víra, Cyril, Metoděj, první literární památky na našem území, staroslověnština Anotace: Prezentace seznamuje s kulturně-historickými okolnostmi vzniku prvních literárních památek na našem území

 • Jasmin plnokvety.
 • Nemecka letecka spolecnost.
 • Okay elektro brno.
 • Klínová řemenice.
 • Jak vybrat autobaterii.
 • Sprchový žlab nerez.
 • Osobní stylista.
 • Hydrofoiler xe 1.
 • He got game public enemy.
 • Prodám pádlo na paddleboard.
 • Anonymní alkoholici ostrava.
 • Focení plesu cena.
 • Lateralni synechie.
 • Absinth alkohol procent.
 • Vtipy o komunismu.
 • Levná dovolená istanbul.
 • Studiový blesk.
 • Goniometrické funkce slovní úlohy řešení.
 • Vkladový bankomat česká spořitelna mladá boleslav.
 • Horolezecký sedák levně.
 • Předepsaný životopis.
 • Cah.
 • Porsche cabriolet.
 • Postel z palet plánek.
 • Cháron převozník.
 • Zmenseni predkozky.
 • Růžová pláž bahamy.
 • Pudl trpasličí inzerce.
 • Ronin s bazar.
 • Křesťanské otázky.
 • Spalene papriky recept.
 • Hosta hybride.
 • Bratři hádkové film 2015.
 • Poučení vzor.
 • Paraziti v ledvinách.
 • Marsa alam egypt počasí.
 • Referát netopýr.
 • Rtěnky chanel.
 • Didgeridoo jak hrát.
 • Chámovod bulka.
 • Ohýbačka trubek půjčovna.