Home

Vazivo chrupavka kost

Soustava kosterní :: Lidské těl

Shrnutí základních znalostí. Pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost) se skládají z buněk, beztvaré mezibuněčné hmoty a vláknité mezibuněčné hmoty. Mezibuněčnou hmotu produkují buňky. Vazivo tvoří buňky vaziva, kolagenní, elastická a retikulární vlákna a beztvará mezibuněčná hmota. Tuhé vazivo: vazy, šlachy; řídké vazivo: vmezeřené vazivo; elastické. vazivo (měkká tkáň) vazivo: švy na lebce šlachy chrupavka (tuhá tkáň) kost (tvrdá tkáň Terminologie. Soubor buněk tvořících rostlinné orgány se nazývá pletivo, poslední dobou se však stále častěji používá i slovo tkáň, což je zapříčiněno jednak vlivem angličtiny, která má pro pletiva i tkáně jediný pojem: tissues, jednak tím, že rozdělení na tkáně a pletiva je do jisté míry umělé, založené na odděleném vývoji (a tudíž i odlišné.

1. Funkční morfologie kostí a chrupavky • Funkce buněk a ..

Pojivová tkáň je označení pro tkáně, které mají původ v mezenchymu, primitivní rosolovité tkáni mezodermálního původu, která během embryonálního vývoje vyplňovala prostory mezi vnitřními orgány.. Jednotlivé typy pojivové tkáně se od sebe na první pohled velmi liší. V organismu zastávají mechanickou a podpůrnou funkci, podílí se na udržování stálé. Pojivové tkáně - chrupavka a kost • mechanická a podpůrná funkce • vznikají z embryonálního mezenchymu • typické 2 složky: -buňky (chondrocyty, osteocyty, osteoblasty, osteoklasty atd.) -mezibuněčná matrix -homogenní, amorfní -fibrilární (kolagenní, elastická vlákna BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrná a pohybová soustava TKÁNĚ Epitelová tkáň Pojivová tkáň vazivo chrupavka kost zubní tkáň trofická pojiva Svalová tkáň Nervová tkáň Pojivo - VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, formuje a udržuje tvar těla, přenos látek a informací, obranné reakce, zásobárna látek mezibuněčná hmota - matrix vlákna - kolagenní, elastická. Vazivo chrupavka kost Izogenetické skupiny - Buňky se podělení nevzdalují, ale zůstávají spojené.Růst hyalinní chrupavky • intersticiální růst • dělení již exist. chondrocytů • apoziční růst - významnější • diferenciace perichondiálních chondroblastů • produkce matrix a vlákenBuňky: osteoblasty - krychlové buňky, hodně organel, dlouhé výběžky. Vazivo je nejrozšířenějším typem pojivové tkáně v lidském těle. Obsahuje buňky obklopené velkým množstvím mezibuněčné hmoty, která má gelovitou konzistenci a je vyztužena vlákny.Hlavní funkcí vaziva je spojení epitelové tkáně s ostatními tkáněmi (např. svalovina)

Kosterní soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. fibroblasty = vazivo; chondrocyty = chrupavka patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový.
 2. vazivo chrupavka kost epitelová (krycí) v pubertě se vlivem pohlavních hormonů uzavírají růstové štěrbiny (mizí růstová chrupavka - změnila se v kost) a tím je ukonen růst kosti do délky okostice kostní dřeň spongióza. 1
 3. sarkom. Obecné označení pro zhoubný nádor z pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost), krvetvorné a lymfatické tkáně či svalu. Podle tkáně původu se také nazývá: název tkáně (resp. nezhoubného nádoru) se doplní koncovkou -sarkom (fibrom - fibrosarkom, myom - myosarkom, lipom - liposarkom, hemangiom - hemangiosarkom, osteom - osteosarkom)
 4. Na stavbě pohybového systému hraje významnou roli pojivová tkáň. Mezi pojivové tkáně patří vazivo, chrupavka a kost, přičemž kolagen, resp. jeho vlákna, tvoří jeho nejobjemnější složku
 5. Stavba a funkční třídění pojivové tkáně Somatologie 1. ročník Pojivová tkáň - skladba Složená: Buňky Vlákna - kolagenní, elastická, retikulární Mezibuněčná hmota Funkce: Spojovací, oporná, metabolická Typy: Vazivo, chrupavka, kost Vazivo Buňky - fibrocyty Vlákna - kolagenní, elastická a retikulární Mezibuněčná hmota - beztvará Tuhé vazivo: Fibrocyty.
 6. chrupavka - tam, kde se kosti napojují pevné - kosti srůstají (př. pánev je 1 kost) spojení vazivem (lebka - vazivo tvoří lebeční švy) spojení chrupavkou (spona stydká) Kostra trupu. kostru trupu tvoří
 7. 6.7 ÚVOD DO NAUKY O TKÁNÍCH. POJIVOVÉ TKÁNĚ - VAZIVO, CHRUPAVKA A TKÁŇ KOSTNÍ. Soubory buněk stejné morfologické a funkční specializace vytvářejí společně s mezibuněčnou hmotou vyšší organizované celky - tkáně, které slouží jako základní stavební kameny orgánů. Rozlišují se 4 typy tkání: pojivová, epitelová, svalová a nervová

Kosti a chrupavka - Anamneza

Spojení kostí - WikiSkript

 1. Biologie člověka - Opěrná a pohybová soustava 1 část: Kosterní soustava tvoří asi 14% hmotnosti člověka. Dospělý jedinec má v těle přibližně 206 kostí. V embryonálním vývoji je kostra chrupavčitá, vývojem osifikuje (kostnatí). Citlivá část kosti je vazivová blána na povrchu. Páteřní spoje jsou poměrně pohyblivým spojením
 2. Kost, chrupavka, vazivo. 2. Pojivo je vždy mezodermálního původu. 3. Pojivo je vždy tvořeno jak buňkami, tak množstvím mezibuněčné hmoty. 4. V mezibuněčné hmotě pojivových tkání tvoří tzv. základní hmotu především: bílkoviny a polysacharidy . 5
 3. eralizace (osifikace, neboli kostnatění, při tom vznikají destičkovité útvary - lamely, těmi je tvořena celá kostra.); osteoklasty - uvolňují Ca z kostí zpět do krve de
 4. vazivo chrupavka kost !!!!! typický znak pojiv !!!!! skládají se vždy z: buňka vlákno mezibuněčná hmota . vláknitá nebo amorfní . VAZIVOVÁ TKÁŇ - VAZIVO . je tvořeno: fibroblasty ( mladá buňka )- buňky. kolagenní a retikulární vlákna . amorfní mezibuněčná hmota . buňky vaziva - fibroblasty, fibrocyty ( starší.
 5. vazivo. chrupavka. Anotace pro veřejnost: Nejméně odolává kost namáhání ve zkrutu (torzi), např. pro pažní kost je mezní hodnota 10 kg, pro klíční kost 8 kg, nejmenší pro lýtkovou kost, a to 6 kg. Pevnost kosti v živém organismu je menší, neboť kost je zatížena i působením svalů..

- vazivo - chrupavka - kost Vazivo - složeno z vazivových buněk a mezibuněčné hmoty, která má složku vláknitou (kolagenní nebo elastická vlákna) a amorfní (rosolovitá až polotekutá hmota). Rozlišujeme: - řídké - převládá rosolovitá základní hmota, je nejrozšířenější, tvoří obaly orgánů, slizniční Kost Na povrchu vazivová blána-okostice (periost) -zajišťuje růst do šířky , zásobuje kost 1.Kostní tkáň-buňky-osteocyty+osteoblasty (mezib. hmota), osteoklasty (velké mnohojaderné buňky, podílejí se na přestavbě kostí)-mezibuněčná hmota-organická-kolagen a aminoglikan, nabaluje se na anorg.l Pokud maligní nádor vznikne z pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost, svaly) nazývá se tento nádor sarkom. Sarkomy se však u lidí vyskytují méně často než karcinomy. Proto je slovo karcinom v povědomí lidí spojeno s významem zhoubného onemocnění. Jak však bylo výše vysvětleno, není to synonymum, ale karcinom je pouze. Synarthrosis je spojení sousedících kostí některou pojivovou tkání (vazivo, chrupavka, kost). Místa dotyku nemají kloubní plochy, pohyblivost zde je minimální nebo žádná. vaz intrakapsulární - např. lig. capitis femoris Tympanohyoideum se spojuje s processus. trojúhelníkovitá kost Pojiva -vazivo, chrupavka, kost objevící se růstová chrupavka. Kost roste do délky. Avaskulární chrupavka je nahrazována vaskularizovanou kostní tkání (iniciace díky VEGF, produkce kolagenu X a MetaloMatrixProteinas, které degradují chrupavčitou matrix

VAZIVO - Patří mezi pojiva a pojiva mají za úkol pojit, vázat. Dělení vaziv: řídké vazivo (neboli vmezeřené) - a to tvoří výplň prostoru tkání a orgánů tuhé vazivo (např. šlachy) - to tvoří šlachy, vazy a kloubní pouzdra elastické vazivo (podél páteře) - ušní boltec tukové vazivo (v podkoží a v blízkosti některých orgánů, např. ledvin Vazivo Chrupavka Kost Vazivo tvoří bb. vaziva, kolagenní, elastická a retikulární vlákna a beztvará mezibuněčná hmota tuhé vazivo - vazy, šlachy řídké vazivo - vmezeřené vazivo elastické vazivo - některé vazy v páteři tukové vazivo - podkoží, tukové polštáře kolem orgánů lymfoidní vazivo - mízní uzlin chrupavka. kost. vazivo. Svalová . Kost je protkána cévami, které se starají o přívod minerálních látek (zvýšený v období růstu, při poranění kostí). Kost se celý život přestavuje- při pravidelném zatěžování je masivnější a pevnější, nezatěžované kosti jsou subtilní a křehké Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka, páteř, hrudní) Onemocnění kostí Funkce pohybové soustavy Typy svalové tkáně Stavba svalu (makroskopická, mikroskopická), princip svalového stavu Svalstvo (hlavy.

PPT - Choroby čelistí a sinus maxillaris PowerPoint

Ploché kosti - lopatka, kost temenní, lopata kosti kyčelní. Jednotlivé kosti jsou spojeny pevně nebo pohyblivě (kloubem). Pevné spojení zajišťuje vazivo, chrupavka nebo kost. Takovéto spojení je např. na kosti křížové, klenbě lební či hrudníku. Spojení pohyblivé se označuje jako kloub BIOLOGIE LOV KA Op rn a pohybov soustava TK N Epitelov tk Pojivov tk vazivo chrupavka kost zubn tk trofick pojiva Svalov tk - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 6cd2bf-OWNk

Základy Funkční Anatomie Člověk

chrupavka kost chondrocyty osteoplasty osteon diartrosis vápnik vazivo Obsah: Chrupavka vs. kost Histogeneza chrupavky Chrupavka - cartilago Chondrocyty Mezibuněčná hmota Růst hyalinní chrupavky Regenerace a degenerace chrupavky Typy chrupavky Hyalinní chrupavka Elastická chrupavka Vazivová chrupavka Kost - os Osteoblasty Osteocyty. dlouhé (stehenní a pažní kost), ploché (lopatka, pánev), krátké (obratle, kosti ruky). Na povrchu kostí se nachází : chrupavka (klouby), vazivo = okostice. V okostici se nacházejí cévy a nervy, díky ní roste kost do tloušťky a umožňuje vhojení transplantátů. Nerovnosti na kostech vznikají tahem vazů a šlach. Větší u. Transcript 01tkáně, kosti, svaly Biologie člověka TKÁNĚ epitely • • • • buňky hustě u sebe kryjí povrch, vystýlají dutiny jednovrstevné, vícevrstevné podle tvaru: - dlaždicový - kubický - válcový (cylindrický) - řasinkový epitely • podle funkce: - krycí - výstelkový - žlázový - vyměšuje - resorpční - vstřebává - smyslový.

Pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost) se skládají z buněk, z beztvaré mezibuněčné hmoty a vláknité mezibuněčné hmoty. VAZIVO Vazivo (vazivová tkáň) tvoří vazivové buňky (např.: fibrocyty, tukové buńky aj.), kolagenní, elastické a retikulární vlákna a mezibuněčná beztvará hmota Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku, která se zabývá kosterní a svalovou soustavou člověka.Věnuje se fyziologii kosterního systému živočichů. Charakterizuje pojivové tkáně, stavbu, růst a spojení kostí Kostra je tvořena pojivovou tkání (zkr.-PT) ( vazivo ,chrupavka,kost Fce.PT : 1. výplň mezi orgány 2. obaly orgánů 3. opora těla 4. zásobárna látek PT je tvořena: 1. buňkami 2. mezibuněčnou hmotou(zkr.-MH) - polotekutá ( vazivo - tuhá ( chrupavka-tvrdá ( kost MH obsahuje 2 složky - amorfní ( glykozaminoglykany(kys. - Z pojiva se tvořía) vazivo b) chrupavka c) kost Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky. a) vazivo -je měkké, tažné, vodnaté.

onemocněních pojiva (podpůrné tkáně organismu - vazivo, chrupavka, kost) - systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida zánětlivých onemocněních střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida Vazivo; Chrupavka; Kost; Tyto tkáně tvoří zejména kostru (kosti, svaly), ale vazivové buňky jsou rovněž typické pro stavbu všech orgánů; v zárodečném vývoji se pojiva zakládají z mezenchymu (střední zárodeční list. K progresivním znakům pojivové tkáně patří: výrazný nárůst mezibuněčné hmot Pojivo vytváří kromě jiného pouzdra orgánů, šlachy, ligamenta a řídké vazivo. Chrupavka, kost a tuková tkáň jsou specializované typy pojivové tkáně. 2) Imunitní funkce. Pojivo obsahuje mnoho imunokompetentních buněk - fagocyty, plazmatické buňky produkující protilátky atd. 3) Nutriční funkc Kost. Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kost

vazivo, chrupavka, kost, tukové b. - vznikají z mezenchymu. tvořena . buňkami, zality v . mezibuněčné . h. motě, kterou produkují - bohatě zásobena kost pod chrupavkou a synoviální vrstva pouzdra, jinak vazy málo, chrupavka vůbec . Inervace kloubu - bohatě zásobena fibrózní vrstva pouzdra, vazy, málo synoviální. -je tvořena mezogleou, kutikulárním epitelem, buněčnými pojivy (chorda, chrupavka, kost, vazivo) FUNKCE KOSTRY -poskytuje tělu nosnou konstrukci -zajišťuje tvar těla -chrání vnitřní orgány -obvykle je těsně spjata s pohybovým aparátem (pasivní pohyb chrupavka. myelinová pochva. kost. Co z uvedeného není typické pro pojivové tkáně? buňky přiléhající těsně k sobě. společný původ z mezenchymu. velké množství mezibuněčné hmoty. buňky nasedají na bazální membránu. společný původ ze somitů. Kde se vyskytují kolagenní vlákna z kolagenu typu I? kolagenní vazivo. − Definovat a ve správných souvislostech použít pojmy: pojivová tkáň, mezenchym, vazivo, chrupavka, kost, fixní a mobilní (bloudivé) buňky, mezibuněčná hmota (extracelární matrix), kolagenní vlákna, elastická vlákna, retikulární vlákna, argyrofilní vlákna, základní mezibuněčn

Poté se jejich metabolismus snižuje a mění se na chondrocyty výživu chrupavky zajišťuje tekutina kolující v mezibuněčné hmotě Chrupavky dělení Chrupavka hyalinní (předchůdce kostí) Chrupavka vazivová (např. spoje mezi kostmi) Chrupavka elastická (např. ušní boltce savců) Chrupavka hlavní látkou je chondroitin. Cévní, vazivo, chrupavka, kost, krev, svaly . Typy tkání: KOST. Nejtvrdší pojivo, endoskelet obratlovců, křehké. Upínají se na ni svaly a šlachy. Uvnitř je složitý systém trámců - jsou uspořádány podle směru zatížení. Má nejlepší regeneraci - čistá a srovnaná zlomenina se zhojí bez jizev.. Vazivo, chrupavka, kost. Vazivo, kosterní svalovina, chrupavka. Vazivo, tekutá tkáň, neunit. Jak jinak se nazývá nervová buňka? Neuron. Neunit. Blomid. Jak dlouhá je příčně pruhovaná svalovina? Příčně pruhovaná svalovina neexistuje! 25 - 26,5 cm. 0,5 - 20 cm. Je unavitelná hladká svalovina? Ano. Ne. Téměř neunaviteln E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisícilet Anatomie pohybového aparátu. Pojivová tkáň Pojivové tkáně vyplňují prostory mezi orgány a spojují jiné druhy tkání (vazivo) nebo tvoří oporu pro měkké části těla zvířat (chrupavka, kost).Pojivové tkáně se skládají z buněk a mezibuněčné hmoty, která je hojně zastoupena a určuje vlastnosti pojiv

vazivo chrupavka kost L4MEt4 ( os7EÐVY) FUNKCE SKELETU vytváFí oporu tëla schránky pro mëkké orgány zajišt'uje krvetvorbu (Cervená kostní dieìí ) zásobárna min. látek (Ca, P) Kostra je tzv. pasivní složkou pohybového anarátu. SOUSTAVA KOSTE (SYSTEMA SCELET (C JaromírIFIila, 2006 . POPBN Test z Somatologie 1/2. drsné (bílkoviny), krátké (červené krvinky) hladké (cukry, tuky), drsné (bílkoviny

Tukové vazivo HE 1. tuková vakuola 2. jádro s drobnými vakuolami v perinukleární cytoplazmě 3. intersticiální vazivo . Hyalinní chrupavka HE 1. vazivové perichondrium 2. izogenetická skupina chondrocytů v základní hmotě (hodně GAG -> bazofilní) 3. chondrocyty vznikající apozičním růstem z perichondri vn ější a vnit řní kostra živo čich ů ( členovci, strunatci), pojivové tkán ě obratlovc ů (vazivo, chrupavka, kost), stavba a funkce kostry člov ěka (stavba kosti, vznik a vývoj kostí, spojení kostí, popis jednotlivých částí kostry), typy svalových tkání obratlovc ů (hladká, p říčně pruhovaná Dardano - Trifone grammatica-italiana-con-nozioni-di-linguistica (kopie).pdf. 73 MB;

Mesenchymové nádory jsou nádory z tkání vznikajících z embryonálního pojiva (mezenchym), tedy z pojivových tkání (vazivo, chrupavka, kost), svalové tkáně, cév, z kostní dřeně a lymfatické tkáně. BENIGNÍ MEZENCHYMOVÉ NÁDORY - jsou časté, vyskytují se kdekoliv v přirozeném místě výskytu konkrétní tkáně. •vazivo (junctura fibrosa) -syndesmosis •chrupavka (junctura cartilaginea) - synchondrosis, symphysis •kost (junctura ossea) -synostosis • diarthrosis (kloub; kloubní spoj) -spojení dotykem = styčné plochy a kloubní dutin Vazivo. 5.1. Chrupavka. Tekutá pojiva. Kost. Textus connectivus proprius - Vazivo. Orgány lidského těla a prostory mezi nimi jsou již od zárodečného vývoje protkávány mezenchymem. Mezibuněčná hmota - může být rosolovitá (vazivo) až velmi pevná (kost), která obsahuje organické a anorganické látky; Buňky (fibrocyty a fibroblasty u vaziv, chondrocyty u chrupavky, osteocyty a osteoblasty u kosti) Vlákna - zpevňují pojiva, mohou být kolagenní (pevnější) a elastická (pružnější) Vazivo

FOTOATLAS - Obecná zoologie - Katedra biologie FPE ZČU v Plzni

Kategorie: Medicína, Biologie, Tělesná výchova - teorie Typ práce: Absolventské práce Škola: Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová - Lutyně Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku z biologie Opěrná a pohybová soustava.Práce obsahuje Základní poznatky o kosterní a svalové soustavě 13. Obratlovci - kostra, vytváří se struna hřbetní - pružná tyčinka - základní opora, s rozvojem pohybu- kostra - 2 typy tkání (chrupavka, kost), vazivo- v embryonálním stádiu, někdy i v dospělosti, chrupavka- u zárodků tvoří opornou tkáň, kost - původně oporná tkáň obratlovc Hyalinní chrupavka. Elastické vazivo. Elastická chrupavka. Chrupavka. Vazivová chrupavka. Vláknitá (primární) kost. Hutná (kompaktní) lamelární kost. Kost Lamelární (sekundární) kost

Pojiva chrupavka. Elastická chrupavka. Elastická chrupavka detail. Hyalinní chrupavka. Materiál sternum (hrudní kost) skokana. Hyalinní chrupavka. Mladá hyalinní chrupavka. Materiál kuňka. Parenchymová chrupavka. Materiál ucho králíka. Praecartilago - nezralá chrupavka. Vláknitá vazivová chrupavka. Šlacha. Materiál šlacha psa Mesenchym a vlastní vazivo chrupavka (svalek), prim. kost. svalek, kost - vazivo - pakloub, nedostateč. stabilita - korekce stranové i úhlové úchylky (ne rotace) Ossifikace • enchondrální, endesmální (náhrada kostí) • růstová chrupavka - prodlužování dl. kostí. Kolagenní chrupavka. Povrch kosti lemuje kolagenní vazivo _ Funkční morfologie chrupavky. Chrupavka, specializovaná forma pojivové tkáně, se skládá z buněk (chondrocytů) a z převažující mezibuněčné hmoty Chrupavka patří mezi podpůrné pojivové tkáně. Je bezcévná, pevná a pružná Rozlišujeme pojiva výplňová a oporná (vazivo, chrupavka a kost) a pojiva trofická. VAZIVO je měkká tkáň složená z vazivových buněk nepravidelného tvaru uložených v polotekuté až rosolovité hmotě. Vazivová vlákénka (FIBRILY) jsou buď velmi pevná (KOLAGENNÍ VLÁKNA), obsahují kolagen, vaření

Tkáně :: Somatologie pro SZŠ

Kost - tvrdé pojivo, jehož základní hmota je prostoupena fosforečnanem a uhličitanem vápenatým - ossein - ústrojná pružná látka - - uskutečněno jinou pojivovou tkání (vazivo, chrupavka) nebo mohou kosti druhotně srůst. b) dotyke - mezi středem a koncem kosti je růstová chrupavka - umožňuje růst kostí do délky - koncem 20. roku se růstová chrupavka přemění v kost = zastavení růst Kost houbovitá odbouráváním kosti kompaktní v dutinách plochých a krátkých kostí a v hlavicích dlouhých kostí. 2)Kostní dřeň. červená žlutá. síťovitě uspořádané vazivo (retikulární) červená má hlavně krvetvornou fci, s přibývajícím věkem se mění na žlutou (tukové složky

Hmyz

Tuhé vláknité pojivo - vazivo. Pojivo buněčné. Pojiva chrupavková. Kost. Zubní tkáň. Pojiva trofická (tělní tekutiny) 5.3. Mezoglea (u Diblastica) Nejprimitivnější pojivo z hlediska fylogeneze. U hub a žahavců - oporná funkce. (URL 27, URL 28) Základní hmota - činnost ektodermu, entodermu a vycestovaných buněk Tkáně: tkáň krycí a výstelková, tkáň pojivová (vazivo, chrupavka, kost), tkáň svalová (hladké, kosterní, srdeční svalstvo), tkáň nervová (neuron). Kosterní soustava Kostra tvoří oporu celého těla, určuje jeho tvar a rozměry, chrání vnitřní orgány. Spolu se svaly umožňuje pohyb

Lamelózní kost • lamely (3-7 um) - matrix mezi osteocyty • lamely vnitřní a zevní plášťové zóny • lamely intersticiální • osteony • kolagenní vlákna - paralelně v lamelách • spirálovitě, lamely mají vlákna na sebe kolmá Chrustavka či chrupavka (lat. cartilago, řec. qáudroc) je tuhá, pružná hmota. vazivo (šlachy) chrupavka (nos, ušní boltec) kost týlní, klínová a 2 kosti spánkové (spodina lebeční). Kost spánková přechází na spodní straně v kost skalní - nejtvrdší kost v těle. K mozkové části lebky patří i kost čichová. Obličejová část - horní a dolní čelist - spojení kloubem,.

Tkáň - Wikipedi

Pojiva: definice, charakteristické rysy a funkce, rozdělení pojiv - vazivo, chrupavka, kost. Histologická stavba vaziva, typy vaziv a jejich výskyt a funkce v lidském těle. Histologická stavba chrupavek, typy chrupavek a jejich výskyt a funkce v lidském těle. Tkáň kostní (viz přednáška Obecná osteologie) Na povrchu chrupavky je tuhé kolagenní vazivo - ochrustavice = perichondrium. cévy (výživa) a inervace; Fibroblasty vnitřní vrstvy ochrustavice (zde řídké vazivo) plynule přecházejí do chrupavky a mění se v chondrocyty. Chrupavka tak roste apozicí, ale i dělením buněk uvnitř chrupavky (intususcepcí)

Nervová tkáň

Pojivová tkáň - Wikipedi

obecné označení pro zhoubné nádory pojivové tkáně (vazivo, kost, chrupavka, tuk) nebo krevních nádorů. Novinky. Amblance ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. 16.05.2020. Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii. KOST = pevný, tvrdý a v jistém smyslu pružný orgán tvořený pojivovou tkání vazivo: např. švy na lebce (sutura), vazivová blána na vřetenní a loketní kosti menisky - při bazi spíše vazivo, centrálně vazivová chrupavka mediální - větší, tvar C, jeho rohy se o sebe vzdalují, méně pohyblivý, zranitelnějš • vazivo • chrupavka • kost-mezibun ěčná hmota, fibrily, elastin, kolagen. a) Vazivo • fibrocyty. tuhé a řídké vazivo. síťové vazivo. tuková tkáň. b) Chrupavka . Typy chrupavek • sklovitá chrupavka - v embryonální a rané fetáln. Stavba dlouhé kosti Obrázek Složení kostí anorganické látky, soli, vápník, fosfor => pevnost organické - ossein => pružnost stáří - převažují anorganické => křehkost, řídnutí kostí = osteoporóza Vývoj a růst kostí Vývoj: vazivo/ chrupavka osifikace kost Osifikace = kostnatění - ukládání anorganických. VAZIVO. CHRUPAVKA. KOST. VAZIVO. obsahuje bílkovinná vlákno. kolagenní - pevnost, tuhost. elastická - pružnost. Obr. 1 Hyalinní chrupavka upraveno podle [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďteautora-Zachovejtelicenci 3.0 Unported na WWW

Kosterní soustava

svaly, vazivo a chrupavka / kost faryngeálních oblouků, dentin . Mesoder Povrch kosti kryje na kloubních plochách chrupavka, ostatní povrch kosti kryje vazivová blána okostice, která je protkána nervy a cévami, které vnikají do kosti a zajišťují výživu. Vnitřní vrstva okostice obsahuje kostitvorné buňky, jejichž činností se vytváří kostní hmota a kost roste do tloušťky Chrupavka i vazivo má podobnou strukturu jako kost - buňky (chondroplasty / fibroblasty) jsou obklopeny nestrukturovanou matrix, základní hmotou, která je protkána vláknitými strukturami, fibrilami, např. kolagenními (kloubní chrupavka, kolagenní vazivo). Základní hmota obsahuje proteoglykany a glykoproteiny Pojivové tkáně - vazivo, chrupavka, kost. Soustava opěrná - fylogeneze, stavba kostí, vznik a růst kostí, spojení kostí, kostra hlavy, trupu a končetin. Typy svalových tkání. Soustava pohybová - mechanismus svalového stahu, svaly na hlavě, trupu a končetinách. 15. Tělní tekutiny a jejich pohyb v organismec

PPT - Tkáně lidského těla PowerPoint Presentation, free

Vazivo je měkké, poddajné, obsahující velké množství vody. Je složeno z buněk a hmoty mezibuněčné obsahující kolagenní, elastická a retikulární vlákna. Chrupavka (chondros) je pevná, pružná pojivová tkáň. Je tkání odolnou zejména vůči tlaku. Kost lamelovou můžeme rozčlenit na kost kompaktní a. Formulář-pro-odstoupení-od-smlouvy-nebo-výměnu-zboží_1-1.pdf. 136 kB; 32. Histologie člověka - věda o tkáních živočichů - o buněčných souborech - tkáň - soubor buněk, které mají spoustu stejných vlastností - mohou mít - buňky vykonávají stejnou funkci - 5 typů: 1, výstelka (epitel) 2, pojivo - vazivo, chrupavka, kost 3, tkáň svalová - hladká, příčně pruhovaná, srdeční 4, tkáň nervová 5, tělní tekutina - krev, míza. Vazivo, chrupavka , kost. 3. Nervová tkáň - neuron a buňky neuroglie. CNS a PNS- přehled výskytu typů neuronů. 4. Svalová tkáň - obecná stavba svalové tkáně , kosterní sval. Myokard, hladká svalovina, princip kontrakce kosterního svalu. 5. Krev - formované krevní elementy a krevní plasma. Hemopoesa - vývoj krevních. Kolem kloubu osteofyty Histologie - vlevo: rozvlákněná kloubní chrupavka vpravo: těžká arthróza, 1- eburnizovaná povrchová kost, 2subchondrální cysta, 3-reziduální kloubní chrupavka Spondylarthrosis deformans Páteřní lokalizace arthrózy: Artrotické změny intervertebrálních kloubů Degenerace meziobratlových plotének.

 • Cylindrická vložka 30/35.
 • Co dělat a nedělat při dysfunkci si skloubení – 2. část.
 • Odstraňovač nehtové kůžičky rossmann.
 • Lagosa lek.
 • Octová voda do uší.
 • Vw golf variant 1.4 tsi test.
 • Neil degrasse tyson.
 • Promoční slib lékařská fakulta.
 • Vyhlídka barcelona.
 • Pike place market.
 • Abeceda gsm.
 • Kanada jezera.
 • Audioknihy warez.
 • Haleluja text nezmaři.
 • Zinkový obvaz.
 • Counterfeit meaning.
 • Azul dobrovsky.
 • Hmotnost parní lokomotivy.
 • Plastové trubky na vodu hornbach.
 • Hairdreams microlines.
 • Čsn iso 2768 2.
 • Tetřev zvuk.
 • Akvarel painting.
 • Maximalni rychlost behu cloveka.
 • Vymena karty moneta.
 • Nokia ovi suite download windows 7.
 • Delonghi příslušenství.
 • 3tt hcg.
 • Samopal skorpion cz.
 • Kamenné kruhy v čr.
 • Sportisimo tenisky.
 • Přátelé herci 2018.
 • Klínový řemen brno.
 • Tvcom cz basket.
 • Milion olomouc.
 • Sonya blade.
 • Hannibal zajímavosti.
 • Nilský krokodýl akordy.
 • Tepání v zubu.
 • Panasonic hc v180 baterie.
 • Kapavka wiki.