Home

Předsokratovská filosofie

Předsókratici - Wikipedi

 1. Předsókratici, také předsókratovci nebo presokratici je souhrnné označení pro rané řecké filosofy před Sókratovým obratem a novým založením filosofie zhruba v polovině 4. století př. n. l. Představují různé pokusy o racionální výklad skutečnosti v období krize starších, tradičních společností a jejich mýtů. Z jejich spisů se vesměs zachovaly pouze zlomky.
 2. PŘEDSÓKRATOVSKÁ FILOSOFIE. V této periodě se filosofie postupně vyčlenila z mýtu jako samostatné myšlení a začala si budovat svůj pojmový aparát a formulovat zásadní filosofické otázky. Hlavním zájmem filosofů tohoto období byl svět (kosmos) a hledání jeho základů (takzvané pralátky). Milétská škol
 3. 7. - 4. stol. př. Kr. Předpoklady vzniku Existence bohatých svobodných řeckých měst v (Předsokratovská řecká filozofie, Filozofie referát

PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE - Pythagorejci 11.05.2009 11:06 Na sklonku 6.stol před n.l. byl rozkvět filosofie a vědy na maloasijském pobřeží násilně přerušen vpádem Peršanů.Bohatá řecká města byla zpustošena středisko filosofie a kultury se přesunulo blíže k jižní Itálii a k Sicilii .Anaximandrův pojem apeira. Předsókratovská filozofie - 2 - a z čeho vše vzniká, to je jeho počátkem.Odtud také čerpal tuto domněnku, i z toho, že semena všech věcí mají vlhkou povahu. Zlomek A 12 z Aristotel Řecká předsokratovská filozofie, vrcholné období řecké filozofie - sofisté, Sókratés Sokrates programově nic nenapsal, smysl filosofie viděl v tvoření myšlení, důležitější pro něj bylo dovádět někoho k tvorbě myšlenek, ne psát odborné text Vznik filozofie, předsokratovská filozofie. ZSV - Základy společenských věd. - praktická filosofie- určena všem- dává návod na správný život (jóga, vegetariánství)-užívala se běžná mluvená řeč-filosofie se obracela k nejširším vrstvám obyvatel(určena všem. Antická filozofie Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská filozofie (6.-4.st. př.n.l.) klasické období (5.-4.st.př.n.l.

PŘEDSÓKRATOVSKÁ FILOSOFIE - Občanská nauka studiu

Filozofie - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c 23) Vznik filosofie, předsokratovská filosofie 24) Klasická řecká filosofie, filosofie v období helénismu 25) Filosofie středověku a renesance 26) Empirismus a racionalismus 27) Osvícenství ve Francii a v Německu 28) Filosofie 19. století 29) Scientistický proud filosofie 19. a 20. stolet

Předsokratovská řecká filozofie - Filozofie - Referáty

První období - Předsokratovská filosofie. Mílétská škola. Filosofové z maloasijského přístavu Mílétos se orientovali na hledání jakési základní pralátky, z níž povstává celý svět a která je základem všech věcí. Ačkoli si v mnohém odporovali, shodovali se na tom, že tato látka není jen materiálem, ale je. filosofie se vymanila z područí teologie, církve zdůrazňování nezávislosti, svobody, individualismu obrat ke zkoumání člověka a tajemství přírody (hermetismus, astrologie a alchymie) Myslitelé pozdní nominalistické scholastiky prosadili oddělení filosofie od teologie a odmítali spojování řecké filosofie

PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE - Pythagorejci :: Lookyc

PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE - Míletská škola včetně živočichů a člověka,stává se filosofie v této fázi Kosmologií. Řád, uspořádání, harmonická vyváženost a krása z ní vyvěrající se řecky řekne kosmos.Nauka o původu světa a jeho prvních příčinách , která z kosmologie vycházela se nazývá kosmogonie. Antická řecká filosofie tvoří nejdůležitější součást antické filosofie.Rozvíjela se zhruba v období od 6. stol. př. n. l. do konce starověku.Starořečtí filosofové se považují za zakladatele západního vědeckého myšlení a mají pro filosofii dodnes zásadní význam, neboť otevřeli hlavní filosofické otázky a vypracovali základy filosofické metody Předsokratovská filosofie. Kategorie: Základy společenských věd. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka na téma Předsokratovská filosofie. Obsah Úryvek.

Předsokratovská filosofie - pokr. c) Ejelská škola Xénofanes (569 - 497 p. Kr.) - kritizuje řecké náboženství a) antropomorfismus - lidské vlastnosto bohů b) polyteismus - mnoho bohů - panteismus - bůh je všude Parmenidés (540 - 470 p. Kr.) - jsoucno je a nejsoucno nen PŘEDSOKRATOVSKÉ OBDOBÍ ŘECKÉ ANTICKÉ FILOSOFIE4. - 6. stol. př. n. l.období, kdy se filosofie vyčleňuje z mýtu, formulace zákl. otázek, problémů, řeší se problém - prvotní jsoucno = arché (= pralátka) - filosofové se lišili v názoru, co to je, ale shodují se v tom, že prvotní jsoucno = arché není pasivní hmota (= hýlos), nýbrž obsahuje vnitřní. Otázka: Předsokratovská řecká filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): denisaa . Antická filosofie. stol. př. n. l. - 529 (římský císař Justinián vydal příkaz zničit řecká díla) = řecká a římská filosofie (řecká je původní, římská od ní přebírá náměty, vychází z ní

DĚJINY FILOSOFIE . jako samostatný vědní obor až v 18. stol. - předtím součást filosofie. Hegel - německý filosof, Moderní dějiny filosofie každá filosofie je filosofií své doby (je součástí hist. vývoje - nerozvíjí se jako něco neoddělitelného) ANTICKÁ FILOSOFIE. 3 základní období: 1. PŘEDSÓKRATOVSKÁ FILOSOFIE. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Studijní materiál Předsókratovská filosofie - maturitní otázka ZSV (3) už se na Tebe teší v kategórii Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-) Otázka: Předsókratovská filosofie II. Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael vztah jednoho a mnohého, Eleaté, Hérakleitos, Empedoklés, Anaxagorás, Atomisté . Hérakleitos Odlišoval mnoho učenost→ bez toho aniž bychom něco chápali → spoustu poznatků bez pochopen Podobné jednotky. Filosofie v tragickém období Řeků / Hlavní autor: Nietzsche, Friedrich, 1844-1900 Vydáno: (1994) Základy skutočnosti v predsokratovskej filozofii / Hlavní autor: Dragúň, Emil, 1944- Vydáno: (1995) Předsokratovská filosofie / Hlavní autor: Patočka, Jan, 1907-1977 Vydáno: (1968 Předsokratovská filosofie brož, formát A4, náklad 1000 ks, strojopis Autor: Jan Patočka Rok vydání: 1968 Počet stran: 154 Vydal: Státní p Mluvící hlavy FF UK k maturitě. Hovoří Milan Sobotka z ÚFaR FF UK. Mluvící hlavy FF je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpov..

Video: Řecká předsokratovská filozofie, vrcholné období řecké

Předsokratovská etapa řecké filosofie; předchůdci a hlavní představitelé částicových teorií, sofisté Poeleadská filosofie : předchůdci atomismu Předsokratovská filosofie Author: J.Beran a kol. Last modified by: pe Created Date: 10/11/2011 7:07:49 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Czech Airlines Other title

The next video is starting stop. Loading... Watch Queu FILOZOFIE vznik filozofie - 6. století př. n. l. Mílétos (Malá Asie); Thales, Anaximandros, Anaximenés tzv. předsokratovská filozofie: především zkoumání přírody (tzv. přírodní filozofie) snaha nalézt nějaký společný počátek, respektive pralátku (Míléťané) Empedoklés-4 původní látky (země, voda, oheň, vzduch)-nazývá je kořeny všech věcí, později.

Vznik filozofie, předsokratovská filozofie, ZSV - Základy

1) Staro řecká kultura a civilizace, filosofie, mýtus, náboženství a v ěda Staro řecká kultura a civilizace - Antikou se nazývá období d ějin a kultury starov ěkého Řecka a Říma. D ělí se do 3. hl. období: 1) Předsokratovská filosofie - 6. - 4. st. pnl. 2) Klasická filosofie - 5. - konec 4. st. pnl Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská... Česká filozofie nikdo z českých filosofů výrazně nepronikl do světové filosofie; snad pouze Komenský, Masaryk a Patočka měli v určité době vliv na vývoj evroého myšlení z druhé strany -mnoho evroých myslitelů se narodilo,popř. žilo v.

Řecká předsokratovská filozofie, vrcholné období řecké filozofie - sofisté, Sókratés jeho filosofie je pesimistická (svět je něco, co vůbec nemělo být, je od začátku špatný) moderní civilizace je špatná, nelidská, útočná - poukazuje na všechna negativa Zde jsou výpisky nazítřejší hodinu ZSV2 s Brettem: http://www.ulozto.cz/10515257/predsokratovska-filosofie-az-po-vystoupeni-sofistu-doc Studijní materiál Otázka č. 21 - Filosofie a její tázání,Předsokratovská filosofie z předmětu Základy společenských věd (ZSV), Právnická fakulta (PF), Univerzita Karlova v Praze (UK

Antická filozofie - Filozofie - Maturitní otázk

řecká filosofie Pytagorovci Elejská škola Obsah: 1 Dejiny antickej filozofie 1 1.1 Predantická filozofia 3 1.2 Antická filozofia 3 1.3 Predsokratovská filozofia 4 1.3.1 Milétska škola, Pytagorovci, Heraklietos z Efezu 4 1.3.2 Elejská škola 6 1.3.3 Atomisti, Sofisti 7 2 Sokrates, Platón a Aristoteles 9 2.1 Sokrates 9 2.2 Platón 13 2. Otázka č. 21 - Filosofie a její tázání,Předsokratovská filosofie: Neznámý. Počátky řecké filosofie: 24. července 2006: 4124 x: Pokus o interpretáciu práce Mimo dobra a zla od Friedricha Nietzscheho s dôrazom na problematiku pravdy: 22. srpna 2005: 10511 x: Politické doktríny a ideologie: 27. července 2006: 14950 x: Populismus: 20. srpna 2005: 2923 x: Postmoderní filozofie: 08. srpna 2005: 6916 x: Pravda v.

Seminární práce filozofie - referáty filozofie - Seminárky

Předsokratovská filosofie: obecná charakteristika řecké filosofie, milétská filosofie (Thalés, Anaximandros, Anaximenés), Pýthagorás a pythagoreci, eleaté (Xenofanés, Parmenidés, Zenón z Eleje) a Hérakleitos, předchůdci atomism Klíčová slova: poezie, (předsokratovská) filosofie, vázy - sochy - reliéfy jako doklady rozvinuté umělecké a řemeslné tvorby, sloupové architektonické řády, soutěže a olympijské hry Literatura Homérovy eposy Ilias a Odyssea - o Trojské válce a dlouhém návratu krále Odyssea na rodnou Ithak 3 Prosím teď čtenáře o pozornost, neboť jakkoli je úroveň vaišéšikové přírodní filosofie zajisté předvědecká, je stejně významná a hluboká jako předsokratovská přírodní filosofie řecká a může nám výborně sloužit jako její doplněk a příklad porovnání: nebudu proto většinou ani výslovně upozorňovat.

Počet stran: 243, Cena: 99 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: E-knihy hned, - Snahou této učebnice filozofie, je ukázat filozofické dědictví, dějinný průběh obsahu filozofických myšlenek, včetně časového sledu dění od počátků až do současné doby. Smyslem této učební pomůcky - učebnice je přispět k nahlédnutí do. 1. Filosofie jako vědní obor a její počátky v Řecku 2. Předsokratovská filosofie (Mílétská škola, Pýthagorás, Elejská škola ) 3. Završení řecké přírodní filosofie (Hérakleitos, Empedoklés, atomisté) 4. Vrcholné období řecké filosofie I. (Sofisté, Sókratés) 5. Vrcholné období řecké filosofie II. (Platón. 1.1 Mytologie jako prehistorie filosofie 1.2 Charakteristika (pojetí) filozofie 1.3 Struktura (vnitřní členění) filozofie 2. Antická filozofie (6. století př. n. l. - 529 n. l.) 2.1 Předklasické období - předsokratovská filozofie 2.1.1 Kosmologická filozofie 2.1.1.1 Milétská škola (Thalés, Anaximandros, Anaximenés

23) Vznik filosofie, předsokratovská filosofie :: Výpisky

Antická filosofie - Filozofie - Referáty Odmaturu

PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE - Míletská škola :: Lookyc

Oficiální stránky Katedry filosofie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Informace pro uchazeče o studium, pro studenty i pedagogy, učební pomůcky, fotografie ze života společenství Předsokratovská filosofie Určeno pro posl. filosof. fak. Přirozený svět jako filosofický problém 3 vydání 3 poptávky Sókratés přednášky z antické filosofie 2 poptávk Předpoklady vzniku řecké antické filozofie: - praktické potřeby (obchod, mořeplavba) vyžadovaly systematizaci poznatků o světě - bohaté svobodné městské státy v Iónii (pobřeží dnešního Turecka) byly místem kontaktu různých kultur, především středomořské a východn Pro pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník je možno vést následující důkaz (viz. PATOČKA, Předsokratovská filosofie, s.76-77): Stranu a a úhlopříčku b redukujeme tak, že nemají nejmenší společnou míru - a ani b nemohou tedy být zároveň obě sudé, nešlo by o konečný poměr. b2 = 2 a Filosofie jako věda. podstata a původ filosofie; disciplíny filosofie; základní filosofická otázka; předpoklady vzniku antické filosofie; předsokratovská filosofie ; milétská a elejská škola; pythagoreismus; atomismus; Antická filosofie klasického a helénistického období. sofisté; Sokrates; Platon; Aristoteles; řecký a.

Antická řecká filosofie - Wikipedi

Předsokratovská filozofie (7. - 6. století před naším letopočtem - ½ 5. století před naším letopočtem) - filozofové se zabývali převážně pří.. Předsokratovská filosofie nepředstavuje ţádný ucelený myšlenkový systém. Objevuje se tu mnoho filosofických škol, reprezentovaných různými autory. Já jsem si pro svou práci vybral Démokrita, který sice podle některých autorů mohl být současníke • Jako předklasická filosofie (předsokratovská filosofie) bývá označováno období 7. - 5. st. př. n. l. antické filosofie. • V tomto období filosofie vzniká, vyčleňuje se z mýtu, který doposud vysvětloval svět a jeho principy. • Hlavním zájmen filosofůje svět (kosmos) - řeší se kosmologické otázky.

Proč filozofie vznikla v Řecku?- protože zavlažovací státy jako mezopotámie a egypt nepoužívali tolik rozum a mozek, museli se starat o svou obživu, byl Předsokratovská filosofie. Práce se zabývá maturitní otázkou z předmětu základy společenských věd na téma předsokratovská filosofie. Předsokratovská filozofie - maturitní otázka. Maturitní otázka se věnuje předsokratovské přírodní filozofii 1) Úvod do filosofie - předsokratovská filosofie, významné osobnosti a jejich koncepce 2) Filosofie - klasické období 3) Filosofie - středověká filosofie 4) Filosofie - od renesance k osvícenství 5) Filosofie - vybraná témata z filosofie 19. a 20. století 6) Sociologie 7) Psychologie 8) Ekonomie Filosofie. Antický filozof a matematik Pythagoras (Pythagorejská škola, Předsokratovská (kosmologická) filozofie) považoval číslo 10 ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti. Číslo 10 totiž vznikne součtem čísel 1, 2, 3 a 4, kterým rovněž přisuzoval v rámci filozofie specifické vlastnosti. 1 považoval za jeden konkrétní bod, 2 pak za přímku, co má. matematika (velikost + tvar těles - geometrie) metafyzika = 1. filozofie - zabývá se jsoucně jsoucím jsoucnem (meta = nad, následující po, dnes = nauka o abstraktní podstatě věcí) praktická. etika - morálka (jak jednat) politika - ekonomie + rétorika, o uspořádání a životě v obci. poietická filozofie = teorie zhotovování, tvoření

 • Ewto.
 • Koupat dite s kaslem.
 • Plíseň na nehtech.
 • Iphone 8 256gb heureka.
 • Syrakusy pláže.
 • Malý foliovník.
 • Střelba s tlumičem.
 • Bernský salašnický pes ke krytí.
 • Vágnerová vývoj dětské kresby.
 • Chinaski letní kino slaný 14 června.
 • Seč česká republika.
 • Nedostatek laktobacilů v pochvě.
 • Lidl nazouváky.
 • Black friday 2017 uk.
 • Zrození venuše.
 • Místní koeficient podle § 12 zákona 2019.
 • Koupaliště louny.
 • Koleno varené.
 • Viet food anbi menu.
 • Příbramský fotbalový klub křížovka.
 • Parní žehlička philips.
 • Urbanlux toms.
 • Konstrukce cnc strojů.
 • Baterie aligator a420.
 • Cez distribuce rozplombování.
 • Zúžená eustachova trubice.
 • Pěstování brambor v čerstvé trávě.
 • Citáty o spokojenosti.
 • Parlamentní volby 2013.
 • Letecká nehoda 5.3 1946.
 • Ohyb kolene po plastice lca.
 • Chubaka herec.
 • Běžecký pás bezmotorový.
 • Garnýže obi.
 • Alphacool laing d5 12v vario.
 • Nejlepší zoo na světě 2017.
 • Kojene dite nechce prikrmy.
 • Teakové řezivo cena.
 • Canon canoscan 9000f mark ii cena.
 • Ukazatel na pole.
 • Palivová soustava zážehového motoru kontrola.