Home

Obory vzdělání

zdr_kv_ext1

Obor vzdělávání - Wikipedi

 1. Možná hledáte: Vysokoškolský studijní program (obory studia na vysoké škole). Obor vzdělání je v České republice je ve vzdělávacím systému definován ve Školském zákoně a reprezentován písmenem, které je obsaženo v kódu studijního oboru na každém vysvědčení. Vláda stanovuje soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. Aplikace Výběr oboru vzdělání slouží respondentům k vytvoření kódu obsahujícího informace o roku ukončení studia, typu školy a vystudovaného oboru. Tento kód je určen pro naplnění položky OBORVZD u zaměstnanců s vyšším než základním vzděláním. U zaměstnanců se základním a nižším vzděláním zůstane položka OBORVZD prázdná
 3. V seznamu oborů vzdělání najdete 6996 oborů poskytovaných školami z celé České republiky. Můžete si vybrat třeba obor Kuchař - číšník, Obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání
 4. Obory podle názvu Skupiny oborů Zobrazit jen obory, které jsou nabízeny alespoň jednou školou Zobrazit Střední vzdělání bez výučního listu a maturit

Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Vytisknout Na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ukončil Český statistický úřad k 31. prosinci 2008 správu této klasifikace a předal ji do správy MŠMT B,C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání. J Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. pro absolventy dřívějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy

Pro studium v ČR a středoškolské vzdělání (střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy): Pro studium ukončené před rokem 2006 je kód méně podrobný a pro jeho vytvoření je nutné zadat jen rok ukončení studia, vzdělání středoškolské (typ školy) a vystudovaný obor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, kapitolou E. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení, část E. 2, bod 3.4 vydává seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do. SEZNAM OBORŮ Obory vzdělání zakončené výučním listem. Čalouník • 3leté studium • zkrácené studium. Instalatér • 3leté studium • zkrácené studiu obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021 Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech (formuláři), které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek . Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce

ISPV - Aplikace Obor vzdělání

Obory vzdělání Přehled všech oborů, které můžete na naší škole studovat (kliknutím na název oboru se vám otevřou podrobnější informace): Střední vzdělání s maturitní zkouškou - vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce Obory vzdělání a školní vzdělávací programy. 13.02.2019. OBOR 18-20-M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Čtyřletý maturitní obor vzdělání pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače a programování.. Obory vzdělání jsou určeny absolventům základní školy. Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou Gastronomie (65-41-L/01 Gastronomie) Profil absolventa. Obor Gastronomie nahrazuje čtyřletý obor vzdělání Číšník-servírka. Má za cíl připravit žáky pro pozice v provozovnách gastronomických služeb (hotelové.

Obory vzdělání v 1. ročníku Ekonomické lyceum (78-42-M/02) (otevíráme zpravidla 1 třídu podle zájmu uchazečů) Přitažlivost oboru spočívá především v jeho univerzálnosti: kombinuje totiž problematiku obchodní akademie s předměty gymnaziálního rázu Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Čtyřleté obory poskytují vzdělání profesního charakteru a žáci se v nich připravují pro náročná dělnická povolání, nižší řídicí funkce, střední odborné činnosti a samostatné činnosti uměleckého zaměření Obory vzdělání. Grafický design 82-41-M/05 Nabízíme možnost profilace ve 3 směrech: Propagační grafika, Prostorový design a výstavnictví, Knižní grafika a ilustrace. Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých. Obory vzdělání Domů » Obory vzdělání. Sportovní gymnázia tvoří střední článek při zajišťování úkolů akademických a zároveň zajištění kvalitní sportovní přípravy. Školní vzdělávací plán studia odpovídá všeobecnému zaměření jako u jiných gymnázií, je však doplněn o více hodin tělesné výchovy.

Obory vzdělání Předměty Vyučující Rozvrh třídy Denní rozvrh tříd Změny v rozvrhu tříd Odkazy www.ssremesel.cz kurzy.ssremesel.cz edubase.ssremesel.c Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm.Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem duchovní věda pochází z němčiny a tam zas původně z anglického Moral sciences. V anglickém kulturním okruhu mu přibližně odpovídá pojem.

Prodavač 2016 – Střední škola obchodu a služeb

Jsme prakticky zaměřená střední škola s maturitními a učebními obory v centru města Uherské Hradiště. Nabízíme kvalitní odborné vzdělání s možností okamžitého uplatnění v praxi po maturitě nebo vyučení. Nadané žáky s chutí pokračovat ve vzdělávání, připravíme na vysoké školy, případně nástavby Maturitní obory. Čtyřleté a dvouleté (nástavbové) denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitou. U oborů, jejichž zaměření nesou označení (L+H), lze na konci 3. ročníku absolvovat také závěrečnou zkoušku a získat výuční list

Obory vzdělání Adresa. Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, 301 00 Plzeň. Od začátku školního roku 2020/2021 pro žáky otevíráme nové obory kategorie H (Střední odborné učiliště). Jedná se o tříleté obory vzdělání. Pro přijetí na kterýkoliv z oborů vzdělání z této kategorie není potřeba doporučení PPP/SPC SUPŠS nabízí obory vzdělání: 82-41-M/01 Užitá malba ( nově zřízený obor od září 2015) Obor s rozšířenou výukou počítačové grafiky a klasických malířských technik. Obor se také zabývá navrhováním vitráží, mozaikou a barevným řešením interiéru Tento obor vzdělání ve školním roce 2020/2021 neotevíráme! Učební obory s výučním listem a bez výučního listu Obory středního vzdělání bez výučního list

Obory vzdělání - Stredniskoly

 1. istrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých.
 2. Obory vzdělání pro 1. ročník ve školním roce 2020/2021. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum. Učební plán ke stažení zde. Tento flexibilní obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří se mohou uplatnit v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou.
 3. Obor vzdělání je v České republice je ve vzdělávacím systému definován ve školském zákoně a reprezentován písmenem, které je obsaženo v kódu studijního oboru na každém vysvědčení. Vláda stanovuje soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání svým nařízením. Obory vzdělávání pokrývají vzdělávací soustavu od.
 4. Obory středního vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář 65-51-H/01 Kuchař - číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel) 29-53-H/01 Pekař 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pleti

Seznam oborů studia podle druhu studia - Stredniskoly

Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) ČS

Obor vzdělání je vhodný také pro žáky se zrakovým handicapem. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončení maturitní zkouškou. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách Obory vzdělání otevírané pro školní rok 2020/2021. Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - denní studium pro absolventy základních škol. 39-41-L/02 MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Položka OBORVZD se nevyplňuje (zůstane prázdná) u zaměstnanců se základním vzděláním či bez vzdělání (dle číselníku KKOV obory A až C). Další informace získáte na www.ispv.cz v sekci Pro respondenty šetření v části Často kladené otázky , v. Obory vzdělání. Obchodní akademie, 63-41-M/02 studium denní, délka studia 4 roky. Ekonomické lyceum, 78-42-M/02 studium denní, délka studia 4 roky Informační služby, 72-41-M/01 studium denní, délka studia 4 roky, zaměření: Knihovnictví a informační služb

Obory vzdělání Informační technologie Obor s maturitní zkouškou. Buď ten, kdo ovládne budoucnost! Počítače jsou na každém rohu, nauč se pracovat s jejich mozkem i tělem, přizpůsob si je pomocí algoritmů nebo naprogramuj vlastní software. Při studiu oboru Informační technologie zapojíš jak svoji kreativitu, tak i. Obor vzdělání PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA / zaměření Elektrotechnika prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru zaměření elektro. Toto prohloubení je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslu v oblasti elektrotechniky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný. Přehled všech studijní oborů a programů na školách - Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republic Obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Dosažený stupeň vzdělání:.

Jsme prakticky zaměřená střední škola s maturitními a učebními obory v centru města Uherské Hradiště. Nabízíme kvalitní odborné vzdělání s možností okamžitého uplatnění v praxi po maturitě nebo vyučení. Nadané žáky s chutí pokračovat ve vzdělávání, připravíme na vysoké školy, případně nástavby BAKALÁŘI software s.r.o. Sukova třída 1548, 530 02, Pardubice Zákaznická podpora: Potřebujete pomoci

211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v ..

střední vzdělávání, Národní pedagogický institut České

 1. Obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. ŠVP: Sportovní management. Učební plán ke stažení zde.. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především v manažerských pozicích v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních kancelářích, reklamních agenturách pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na.
 2. Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie M a L. 16 Ekologie a ochrana životního prostředí. 18 Informatické obory. 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. 23 Strojírenství a strojírenská výroba. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní.
 3. Obory vzdělání. 63-41-M/02 Obchodní akademie školní vzdělávací program Ekonomika pro život.
 4. Obory vzdělání. Obchodní akademie; Veřejnosprávní činnost; Historie školy. Historie školy; Kalendárium; Tomáš Baťa; Projekty. Erasmus + Work and Learn in England; Work and Learn in Europe; Train to Work; Work and Learn Abroad; Teachers' European Refreshment; Teachers' European Refreshment II; Work and Learn in Europe New Challeng
 5. Obory vzdělání. Struktura vzdělávací nabídky (dle KKOV) A) Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčen.
 6. Obory vzdělání. Čtyřleté studium. Kód oboru: 79-41-K/41. Název oboru vzdělání: Gymnázium. Kategorie vzdělání: Čtyřletá gymnaziální příprava (po ukončeném 9. ročníku základní školy) Skupina oboru: Obecné vzdělávání (Gymnaziální), kód 79
 7. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (upravené učební plány - snížená dotace teoretického vyučování a posílená dotace hodin odborného výcviku)

Obory vzdělání. Agropodnikání V učebních plánech obou oborů vzdělání jsou zařazené také nepovinné předměty. Jedním z nich je předmět myslivost, kde teoretický základ je prohlubován mysliveckou praxí v honitbě. Není zanedbáván ani fyzický rozvoj studentů. Kromě povinné tělesné výchovy se mnozí žáci. Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk -. anglický a druhý cizí jazyk - ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie, odborné předměty: ekonomika, výtvarná příprava, kosmetická péče a odborný výcvik Obory vzdělání. 65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 63 - 41 - M/02 Obchodní akademie. Obor vzdělání: 65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch. Školné

Kuchař - číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel

ISPV - Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena

 1. istrativa. 75 Pedagogika, učitelství, sociální péče. 82 Umění a užité uměn
 2. Obory vzdělání. Uchazeči. Žáci. Akce a projekty. Klikněte na odkaz. AKTUÁLNÍ NOVINKY. Čtěte více... Načíst další.
 3. email: goa@goapraha.cz tel.: +420 235 521 214 ID datové stránky: zrbys8

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a

SEZNAM OBORŮ - Soubosonohy

Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace. Příhlášení. BAKALÁŘI software s.r.o., Sukova třída 1548, 530 02, Pardubice +420 371 655 16

V článku JUDr. Anna Samková a Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětlují problematiku týkající se splnění zákonného předpokladu vzdělání odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších. obory vzdĚlÁnÍ s maturitnÍ zkouŠkou - umĚleckÉ obory obory vzdĚlÁnÍ s maturitnÍ zkouŠkou - ekonomickÉ obory obory vzdĚlÁnÍ s vÝuČnÍm listem Kritéria a podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2021/202 Obory vzdělání podle tříd. 23-68-H/01: Mechanik opravář motorových vozidel: 1.A, 2.A, 3.A: 41-55-H/01: Opravář zemědělských strojů. Obory na středních školách a stupně vzdělání. Zásadní věcí je výběr oboru, tzn., jestli půjdeš maturitní cestou, nebo zvolíš vyučení. Ať už se rozhodneš pro cokoli, bude to správné rozhodnutí, protože bude tvoje. Jde o to, mít dostatek informací a při studiu udělat maximum

Přihlášky na SŠ Jednotná přijímací zkoušk

 1. Obory vzdělávání Střední škola AGC a.s. nabízí zajímavé obory studia, jakými jsou: informatika, ekonomika, pedagogika a elektrotechnika, se zaměřením na robotiku a automatizaci. Dle svých zájmů a výsledků vzdělávání si můžete vybrat jakýkoliv z nich
 2. Obory vzdělávání - Střední škola Baltaci s. r. o. KÓD OBORU NÁZEV OBORU 18-20-M/01 Informační technologie 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha
 3. Obory vzdělání a školní vzdělávací programy. 13.10.2016. OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD. Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály.
 4. Neučitelské obory; Podrobný interaktivní přehled oborů a kombinací bude doplněn v druhé polovině listopadu 2020 - v kompletním textu Vyhlášky (viz odkaz níže) samozřejmě všechny tyto podrobnosti jsou. Zabezpečit kvalitní vzdělání je velmi důležité, protože vzdělání nás reflektuje stejně tak, jako vzdělaný.

Obory vzdělání - Rooseveltka SŠ F

Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu Obory vzdělání s maturitní zkouškou. Informační technologie. Strojírenství.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. 5) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou AKKO Kmenové obory vzdělání (KKOV 5místné) - jen platné záznamy. Kód: Název: Zkrácený název: SPC: Platnost od: Platnost do: 1 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 1.9.1998 11 Matematické obory Matematické obory 1.9.1998 1101R Matematika Matematika 1.9.1998 1101T Matematika Matematika 1.9.1998 1101V Matematika. Fakulta Název Typ studia Forma studia Doba studia Vyučovací jazyk ; PDF: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání: Bakalářské: Prezenčn

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ: KADEŘNÍK (69-51-H/01) - tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Obor středního vzdělání s výučním listem je určen pro dívky i chlapce, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání (§ 59 ŠZ) Náplň učebního oboru KADEŘNÍK Obory vzdělání s výučním listem i maturitou. Obchodník obor vzdělávání s maturitou. Obory vzdělání s výučním listem číšník, kuchař, cukrář. Dvouleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na žáky. Kód oboru: Název ŠVP: Výuka ve středisku: 31-59-E/02 Šití prádla Jirko

Foto oboru Ekologie a životní prostředí

Obory vzdělání Přijďte k nám, pokud budete chtít, odejdete nejen s maturitním vysvědčením nebo výučním listem, ale i s dalšími kvalifikacemi Obory vzdělání. Naše střední škola nabízí několik oborů v denním či dálkovém studijním programu. Denní studium s maturitní zkouškou

Obory vzdělání :: Střední odborné učiliště gastronomi

Nabízené studijní programy a obory v aktuálním akademickém roce naleznete na stránkách přijímacího řízení. Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké školách je upraveno právními předpisy, více zde Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. 12.04.2021. 1. řádný termín JPZ - čtyřleté obory a obory nástavbového studia. 13.04.2021. 2. řádný termín - čtyřleté obory a obory nástavbového studi Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem. Dvouleté obory vzdělání - nástavbové studium s maturitou. Poděbradská 12, Praha 9 • Chemik • Chemik operáto Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky) E: Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti.

SOU-Lišov – Fotogalerie – Dolní areál - úsek odbornéhoZávěrečné zkoušky - slavnostní tabule

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října, b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna. Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku, je možné konat 1. kolo do konce školního roku (tj. do 31. srpna 2021) Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Odborná praxe je součástí studia. Vzdělávací programy vedle odborného vzdělání poskytují žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které jim umožňují se lépe adaptovat na nové podmínky Obory vzdělání. Maturitní nástavbový obor Podnikání (64-41-L/51) Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) Maturitní obor Požární ochrana (39-08-M/01) Maturitní obor Technická zařízení budov (36-45-M/01) Technologie a materiály ve stavebnictví (36-43-M/01) Učební obor Instalatér (36-52-H01 Obory vzdělání. Den otevřených dveří plánovaný na 4. 12. 2020 se z důvodů epidemie Covid-19 v tomto termínu NEKONÁ. Náhradní termín byl prozatím stanoven na 22. 1. 2021. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty) Rozvoj vzdělávání. Vzdělávání je založeno především na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evroé unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu.

 • Pěstování brambor v čerstvé trávě.
 • Parkování písecká brána.
 • Mrtvá nevěsta celý film česky.
 • Výhřez třetího víčka u koček.
 • Vítr aktuálně.
 • Nhl play off 2018 pavouk.
 • Harvard university.
 • Jas a kontrast.
 • Pololubová kytara bazar.
 • Streptokok byliny.
 • Je mononukleoza nebezpecna.
 • Airbus a330 interior.
 • Sberny dvur prazska ceske budejovice.
 • Jednoduché kostýmy na halloween.
 • Restaurace jindřichův hradec menu.
 • Hokejové vybavení brankář.
 • Snímač otáček klikové hřídele octavia 2 bkd.
 • Jak poznat špatný monitor.
 • Pomerančový džus ze slupek.
 • Jak naformátovat disk na gpt.
 • Kong ostrov lebek online zdarma cz dabing.
 • Chirurgie příbor.
 • Jak změnit ikony na ploše windows 10.
 • Jak zasadit palmu.
 • Venkovský styl.
 • Zš věkoše.
 • Sonya blade.
 • Austerlitz morčata.
 • Labioplastika české budějovice.
 • Rosol v oku.
 • Clown killer.
 • Žilina.
 • Nejlepší prohlížeč fotografií.
 • Smilax tablety.
 • Pracovní činnosti výrobky.
 • Lake malawi eurovision.
 • Hummer h3 spotřeba lpg.
 • Minulost csfd.
 • Albi tužka s atlasem světa.
 • Tsarnaev dzhokhar death.
 • Jablotron 100 eshop.